Belgen houden van bakstenen en ze houden van sparen. Daarom moet de overheid alles uit de kast halen om de Belg aan te moedigen om te investeren in bedrijven en in de economie. Een voorbeeld hiervan is de vrijstelling van roerende voorheffing op een eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast. Dat is ook niet mogelijk, want de uitkeerder weet niet of je al dan niet onder de drempel van 800 euro zit. Daarom wordt de roerende voorheffing al bij de bron ingehouden. De betaalde roerende voorheffing kan je echter wel terugkrijgen via de aangifte personenbelasting.

Korting roerende voorheffing dividenden

De vrijstelling roerende voorheffing is van toepassing op de dividenden van aandelen of op winstbewijzen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om inkomsten van Belgische of van buitenlandse oorsprong. In principe komen alle dividenden in aanmerking, behalve dividenden van fondsen of dividenden die toegekend zijn op basis van juridische constructies die aan de zogeheten kaaimantaks onderworpen zijn. Ook dividenden uit de eigen vennootschap komen met andere woorden in aanmerking. Interesten op een rekening-courant, fiscaal geherkwalificeerd tot een dividend, komen echter niet in aanmerking.

Ontvangen van de korting roerende voorheffing dividenden

De vrijstelling is zoals eerder aangehaald zelf aan te vragen in de aangifte personenbelasting. Je mag daarbij zelf beslissen voor welke inkomsten je de vrijstelling wenst te genieten. De vrijstelling op ontvangen dividenden vraag je in de aangifte personenbelasting aan. Dat doe je in het vak VII, code 1437 of 2437. Daarbij geef je de roerende voorheffing van de vrijgestelde dividenden aan. Je vult dus niet het ontvangen dividend in. Er is 800 euro vrijgesteld per persoon en je kan zo tot 240 euro terugvorderen (30% van 800 euro). Deze vrijstelling geldt per persoon, dus elke partner kan de vrijstelling genieten. Natuurlijk moet je wel rekening houden met het huwelijksvermogensrecht. Zo kan het dat inkomsten elk voor de helft op naam van de echtgenoten moeten worden aangegeven, maar dit verschilt uiteraard per geval.

Bij buitenlandse dividenden zal er in principe geen roerende voorheffing zijn ingehouden. Bij dergelijke dividenden dien je normaal gesproken via de aangifte personenbelasting de dividenden aan te geven, waarna via deze weg de roerende voorheffing wordt geïnd. Omdat je hier ook over een vrijstelling geniet, hoef je gewoon de eerste schijf van 800 euro aan dividenden niet aan te geven.

Formaliteiten bij de korting roerende voorheffing dividenden

Het is niet nodig om bewijzen toe te voegen. Wel dien je deze bewijsstukken te bewaren, zodat je ze bij een controle kunt voorleggen. Uit deze documenten moet blijken wie het dividend heeft toegekend, aan welk tarief het werd belast, hoeveel roerende voorheffing er is ingehouden, op welke datum het dividend werd betaald en op welke datum het dividend is geïnd.

Als je je belastingaangifte laat invullen, is het belangrijk om je accountant of fiscalist te attenderen op deze ontvangen dividenden. Veel mensen vergeten dat en een accountant kan dat nu eenmaal niet rieken.