Ongeacht of het nu is omdat het allemaal niet meer goed draait, omdat je op pensioen gaat of omdat je arbeidsongeschikt bent, stoppen als zelfstandige kan je niet zomaar doen. Je moet een aantal zaken regelen, zowel boekhoudkundig als administratief.

Stopzetting doorgeven aan de KBO

Als zelfstandige ben je ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierin staat allerhande informatie, zoals de vestigingen, de activiteiten, je mailadres en je bankrekeningnummer. Je bent wettelijk verplicht om deze gegevens up-to-date te houden. Wanneer je stopt, moet je dit ook doorgeven aan de KBO. De uitschrijving geef je door via het ondernemingsloket. Je moet dan ook de reden van de stopzetting doorgeven en administratiekosten (2020: € 89,50 per vestigingseenheid) betalen. Je ontvangt steeds een attest van de schrapping.

Stopzetting doorgeven aan de btw-administratie

Ook het btw-nummer moet worden geschrapt en daarom moet je de stopzetting doorgeven bij het bevoegd btw-kantoor. Die informatie is belangrijk omdat zij weten vanaf welke maand of welk kwartaal de btw-rekening wordt stopgezet. Ook wanneer je onder de btw-vrijstellingsregeling valt, moet je het btw-kantoor op de hoogte brengen.

Beëindiging van de RSZ-inschrijving

Als werkgever zal je op een correcte manier de lopende arbeidsovereenkomsten moeten beëindigen. Daarnaast moet je de RSZ op de hoogte brengen dat je stopt en niet langer personeel in dienst hebt.

Socialeverzekeringsfonds en ziekenfonds op de hoogte brengen

De stopzetting heeft ook gevolgen voor je sociale verzekering, want je valt niet langer onder het zelfstandigenstatuut. In het kwartaal waarin je stopt ben je wel nog steeds sociale bijdragen verschuldigd. Houd ook rekening met regularisaties na de stopzetting.

Je moet binnen de 15 dagen na de stopzetting het socialeverzekeringsfonds en het ziekenfonds op de hoogte brengen. Om de stopzetting te finaliseren moet je je socialeverzekeringsfonds ook het attest van de schrapping uit de KBO bezorgen.

Voor zelfstandige helpers of helpende echtgenoten volstaat een verklaring van de hoofdzelfstandige. Hierin verklaar je dat je geen enkele zelfstandige activiteit meer uitoefent.

Spreek erover met je boekhouder

Na de stopzetting verliezen je investeringen hun beroepskarakter en kan je ze niet langer afschrijven. Daar moet je nu een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld door ze te verkopen. Eventueel krijg je daarbij te maken met stopzettingsmeerwaarden als je de eenmanszaak overlaat. Ook voor uitstaande schulden moet er een oplossing worden gevonden. Wat de beste manier is om hiermee om te gaan, verschilt van situatie tot situatie. Ga daarom even langs bij een boekhouder om je situatie te bespreken.

Anders bij de stopzetting van een vennootschap

De stopzetting van een vennootschap is een stuk ingewikkelder. De rechtspersoon bestaat dan niet langer en daarom moet het eerst worden vereffend, net zoals de bezittingen van een overleden natuurlijk persoon moeten worden verdeeld. Alle bezittingen worden dan te gelde gemaakt en alle schuldeisers zien hun centen. Wat overblijft, kan onder de vennoten worden verdeeld. Meer hierover lees je in ons artikel over de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.