Bedrijven die afvalstromen selectief sorteren en laten ophalen met het oog op een optimale recyclage, kunnen op verschillende premies rekenen. Hiervoor zijn er een aantal beheersorganismen opgericht, zoals Valipac, Valorlub en Fost Plus.

Premie voor het selectief sorteren van afvalstromen van Valipac

Valipac is een beheersorganisme dat instaat voor de terugname van bedrijfsmatig verpakkingsafval en de informatieplicht die hieraan is verbonden. De voornaamste opdracht van Valipac is om onafhankelijk het bewijs te leveren dat de verpakkingen die verpakkingsverantwoordelijken op de Belgische markt hebben gebracht, wel degelijk zijn gerecycled.

Tegelijkertijd kent Valipac premies toe aan bedrijven die inspanningen leveren om het verpakkingsafval al aan de bron te sorteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om plasticfolie, maar ook om pallets, karton, organisch afval en dergelijke meer. Bedrijven die dergelijk verpakkingsafval sorteren en laten ophalen door een ophaler die bij Valipac is aangesloten, kunnen tot vier premies van Valipac ontvangen.

Om de premie te ontvangen, zal het bedrijf in de loop van het jaar een persoonlijke toegangscode tot MyCertificate ontvangen. Dit is de applicatie voor het beheer van de verschillende premies. Hierbij wordt de administratieve rompslomp tot het minimum beperkt. Geef online het rekeningnummer in en het bedrag van de premie wordt automatisch door Valipac gestort.

Startpremie van Valipac

De startpremie van Valipac is een premie voor bedrijven die nog niet eerder een premie van Valipac hebben ontvangen en die voor het eerst een container gebruiken om hun verpakkingsafval te sorteren. Het is een extra duwtje in de rug en het zet bedrijven aan om te beginnen met hun verpakkingsafval te sorteren. De premie wordt eenmalig toegekend en bedraagt € 100. Het komt bovenop de recyclage- en de containerpremie.

Containerpremie van Valipac

De containerpremie is een premie voor bedrijven die containers gebruiken om bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren en te laten ophalen. Valipac komt tussen in de huurkosten van deze containers en moedigt bedrijven op die manier aan om hun inspanningen vol te blijven houden. Het bedrag van de premie is afhankelijk van het type container en het aantal containers. De onderstaande bedragen gelden per jaar. Bij een kortere gebruikersduur wordt de premie pro rata berekend.

Container Volume Premie
Rolcontainer 660 tot 8.000 liter € 60 per container
Afzetcontainer Vanaf 8 m³ € 80 per container
Plastic bakken 500 tot 680 liter € 40 per site per jaar
Recipiënt voor de inzameling van gevaarlijk afval 680 tot 800 liter € 60 per recipiënt per jaar

Recyclagepremie van Valipac

De recyclagepremie van Valipac is er in het bijzonder voor bedrijven die houten verpakkingsafval tot grondstoffen recyclen. Het gaat bijvoorbeeld om het recyclen van houten kisten of spaanplaten tot het recyclen van houtkrullen voor op speelpleinen. Ook bedrijven die plastic verpakkingen en plastic spanbanden recyclen komen in aanmerking voor de recyclagepremie van Valipac. De premie is afhankelijk van het type gesorteerd afval en de hoeveelheid afval die wordt gesorteerd. Het wordt bovenop de containerpremie toegekend.

 • Houten verpakkingsafval tot grondstoffen recyclen: € 10 per ton
 • Plastic verpakkingsafval recyclen: € 30 per ton
 • Plastic spanbandenafval recyclen: € 50 per ton

Zakpremie van Valipac

Om kleine hoeveelheden plastic te recyclen, dienen bedrijven zakken aan te kopen. Via een zakpremie komt Valipac tussen in deze aanschafkosten en moedigt het ook kleinere bedrijven aan om kleine hoeveelheden plastic te recyclen. Het bedrag van de premie bedraagt € 0,50 per aangekochte zak. Voor het recyclen van plasticfolie kan men hoogstens € 250 aan zakpremies krijgen.

De zakpremie komt bovenop de recyclagepremie voor het materiaal dat zich in de zak bevindt. In de praktijk houdt men daarbij geen rekening met het werkelijke gewicht, maar met een theoretisch gemiddelde. Voor plasticfolie en plastic spanbandenafval gaat het om een theoretisch gewicht van 2,5 kg per 100 liter. Dit wil zeggen dat elke 100 liter plasticfolie recht geeft op een recyclagepremie van € 0,075 en elke 100 liter plastic spanbandenafval op € 0,125, bovenop de zakpremie.

Premie voor het ophalen van afvalolie door Valorlub

Valorlub is het beheersorganisme dat is opgericht om aan de aanvaardingsplicht voor gebruikte olie te voldoen. Hierbij kunnen professionele gebruikers, zoals kmo’s en garagisten, hun afvalolie laten ophalen door een erkende inzamelaar. Valorlub komt tussen in de kosten en kent hen hiervoor een premie toe. Voor de inzamelingen in 2021 bedraagt de premie € 85 voor hoeveelheden kleiner dan of gelijk aan 2.500 liter per jaar. Per milieuvergunning kan er maar één vergoeding worden uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor de premie gelden er wel een aantal voorwaarden:

 • De vervuiler is een professionele oliegebruiker, zoals een garagist of een bedrijf
 • De vervuiler laat de olie op het Belgisch grondgebied inzamelen
 • Jaarlijks laat de vervuiler ten hoogste 2.500 liter gebruikte olie ophalen via een of meerdere ophalingen
 • De vervuiler doet hiervoor een beroep op een inzamelaar die door Valorlub is gehomologeerd
 • Het type gebruikte olie valt onder de aanvaardingsplicht van Valorlub
 • De gebruikte olie is van goede kwaliteit en bevat minder dan 10% water
 • De gebruikte olie is niet vermengd met water, pcb’s, solventen, dierlijke oliën, plantaardige oliën, reinigingsmiddelen, detergenten, brandstoffen, remvloeistoffen of andere gevaarlijke afvalstoffen
 • Transformatorolie komt niet in aanmerking voor de vergoeding voor afvalolie
 • De gebruikte olie is tegen betaling afgehaald

De premie van Valorlub is een subsidie en is van btw vrijgesteld. Dit wordt op een 74-rekening geboekt. Het is niet nodig om facturen te sturen.

Premie van Fost Plus

Fost Plus is het officiële orgaan dat instaat voor de terugname en de informatieplicht met betrekking tot huishoudelijk verpakkingsafval. Bedrijven en organisaties die met het sorteren van pmd willen starten en die voor het eerst een contract sluiten met een operator van Fost Plus, krijgen eenmalig een welkomstpremie van € 75. Mooi meegenomen, want voor bedrijven is het apart inzamelen van pmd eigenlijk al enkele jaren verplicht.

Daarnaast kunnen bedrijven gratis stickers en affiches ontvangen om het sorteren efficiënt in te voeren. Per ondernemingsnummer kan slechts een premie worden toegekend. De afvalpartner zal het bedrijf bijstaan bij de afhandeling van de premieaanvraag.