schulden

Leestijd: ongeveer 2 minuten 16 september 2021
16 september 2021

Afbetalingsplan voor werkgevers die socialezekerheidsbijdragen niet kunnen betalen

2021-09-10T13:30:40+00:00

Als een werkgever de socialezekerheidsbijdragen niet kan betalen, kan de RSZ via een dwangbevel de invordering van de achterstallen opstarten. Dit kan niet alleen de continuïteit van de onderneming schaden, maar bovendien brengt dit ook extra gerechtskosten met zich mee. Werkgevers die dit willen vermijden, kunnen een minnelijk afbetalingsplan overeenkomen met de RSZ. Minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ Dankzij

Afbetalingsplan voor werkgevers die socialezekerheidsbijdragen niet kunnen betalen2021-09-10T13:30:40+00:00
31 augustus 2020

Wat zijn vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar?

2020-08-28T20:51:43+00:00

Vorderingen en schulden op meer dan één jaar hebben dit boekjaar nog geen boekhoudkundig effect, maar beïnvloeden natuurlijk wel de balans van de onderneming. Derhalve mogen ze niet uit de boekhouding worden weggelaten, maar het zou anderzijds onlogisch zijn om ze nu al tot de winst of de kosten van het boekjaar te rekenen. Daarom worden ze onder klasse 1

Wat zijn vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar?2020-08-28T20:51:43+00:00
4 juni 2020

Hoe boek ik renteloze of abnormaal laag rentende schulden op meer dan één jaar?

2020-06-03T12:38:00+00:00

Het gaat in dit geval om schulden die enerzijds meer dan één jaar na hun ontstaan moeten worden terugbetaald en waarbij anderzijds de onderneming een abnormaal lage rente (of geen rente) verschuldigd is. Om na te gaan of er sprake is van een abnormaal lage rente wordt er gekeken naar de normale marktrente voor gelijkaardige leningen, bij gelijkaardige termijnen en

Hoe boek ik renteloze of abnormaal laag rentende schulden op meer dan één jaar?2020-06-03T12:38:00+00:00
20 januari 2020

Hoe boek ik schulden op meer dan één jaar?

2020-01-20T15:05:46+00:00

Schulden op meer dan één jaar hebben geen volwaardige invloed op de kastoestand. Per slot van rekening zullen enkel schulden op ten hoogste één jaar de kastoestand beïnvloeden. Wel zal er jaarlijks een deel van de schulden op meer dan één jaar vervallen. Daarom maakt men ook de opsplitsing. Dit resulteert in een bijzondere, doch niet zo ingewikkelde, boekhoudkundige verwerking.

Hoe boek ik schulden op meer dan één jaar?2020-01-20T15:05:46+00:00
Ga naar de bovenkant