De koopkrachtpremie is een financiële stimulans die door de Belgische regering is geïntroduceerd, gericht op bedrijven die aanzienlijke winsten hebben behaald in het voorgaande jaar (2022). Deze premie, die centraal staat in de sectorale onderhandelingen, is ontworpen om de koopkracht van werknemers te verbeteren. Op 23 april 2023 is het besluit betreffende de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat is de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie is een financiële stimulans die de werkgever aan werknemers, die te maken krijgen met een terugvallende koopkracht, kunnen toekennen. Bedrijven die een “hoge winst” hebben gerealiseerd, kunnen hun werknemers een premie van maximaal 500 euro toekennen. Daarentegen kunnen bedrijven die een “uitzonderlijk hoge winst” hebben behaald, hun werknemers een nog hogere premie van maximaal 750 euro aanbieden.

Het is belangrijk om op te merken dat deze premie alleen kan worden uitgekeerd in de vorm van een consumptiecheque, die specifiek is bedoeld om de consumptie te stimuleren. Consumptiecheques zijn een speciaal soort voucher die door bedrijven aan hun werknemers kan worden gegeven. Deze cheques kunnen door werknemers worden gebruikt om goederen en diensten te kopen bij deelnemende bedrijven. De uitreiking van deze premie is gepland tussen 1 juni 2023 en 31 december 2023 en het blijft geldig tot eind 2024.

Wat is (uitzonderlijk) hoge winst?

Het resultaat van sectorale onderhandelingen zal een cruciale rol spelen bij het bepalen van de uitreiking van de koopkrachtpremie. Tijdens deze gesprekken wordt onder meer beslist welke bedrijven als winstgevend en uitzonderlijk winstgevend worden beschouwd. Het zijn dus de sectorale cao’s die deze definities zullen bepalen, in de wet staan ze niet uitgelegd. Hierdoor kan de exacte definitie per sector verschillen.

Deze definities zijn essentieel, omdat ze de bedrijven identificeren die in aanmerking komen om hun werknemers de premie aan te bieden. Eens een overeenkomst bereikt is in een sector, wordt deze bekrachtigd in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Bedrijven die onder deze cao vallen, zijn mogelijk verplicht om de overeengekomen premie aan hun werknemers uit te keren eenmaal ze voldoen aan de criteria voor hoge of uitzonderlijke winst. De uitbetaling van de premie gebeurt in de vorm van een consumptiecheque. Het wordt sterk aanbevolen dat bedrijven wachten op de afronding van deze onderhandelingen voordat ze actie ondernemen.

Fiscale behandeling van de koopkrachtpremie

De fiscale behandeling van de koopkrachtpremie is opmerkelijk, omdat deze premie niet als loon wordt beschouwd. Dit betekent dat het bedrag van de premie niet onderworpen is aan de gebruikelijke belastingen en socialezekerheidsbijdragen die doorgaans op loon worden geheven. Dit heeft twee belangrijke voordelen.

Ten eerste zorgt het ervoor dat werknemers het volledige bedrag van de premie kunnen ontvangen zonder inhoudingen, wat een directe impuls geeft aan hun koopkracht. Ten tweede betekent het ook dat bedrijven de premie kunnen uitreiken zonder extra kosten in termen van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Het resultaat is een financiële stimulans die volledig ten goede komt aan de werknemers, terwijl de bedrijven niet worden belast met hoge bijkomende kosten. Daarom kan de koopkrachtpremie een aantrekkelijke optie zijn voor zowel werknemers als werkgevers.