De intracommunautaire opgave is een overzicht waarin alle klanten van een andere EU-lidstaat, waaraan je goederen hebt verkocht of diensten hebt geleverd en waarbij de klant de buitenlandse btw moet voldoen, zijn opgenomen.

Wie moet de intracommunautaire opgave (IC-opgave) indienen?

Elke onderneming die btw-plichtig is moet de intracommunautaire opgave of IC-opgave indienen. Enkel wanneer er gedurende de afgelopen periode geen enkele handeling werd verricht of correcties werden aangebracht, is een intracommunautaire opgave niet verplicht. Een nihil-opgave is met andere woorden niet verplicht.

Wat wordt in de intracommunautaire opgave (IC-opgave) opgenomen?

De intracommunautaire opgave bevat voor elke klant uit een ander EU-land, waaraan goederen of diensten werden geleverd en waarbij de klant de buitenlandse btw moet voldoen, volgende gegevens:

  • Het btw-identificatienummer van de klant
  • Het totaalbedrag van alle uitgevoerde handelingen (negatief bij een creditnota)
  • De verwijzing naar de oorspronkelijke intracommunautaire opgave indien het een correctie betreft
  • De code van de desbetreffende handeling.

Dit laatste punt verwijst naar de drie categorieën van handelingen die in de intracommunautaire opgave worden opgenomen, namelijk:

  • Code L: vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen
  • Code T: leveringen van goederen in de lidstaat van aankomst of het vervoer van goederen
  • Code S: diensten die plaatsvinden in een andere lidstaat, waar de afnemer van de diensten is gevestigd en waar de afnemer de schuldenaar is van de btw.

Wanneer moet de intracommunautaire opgave (IC-opgave) worden ingediend?

De periodiciteit van de intracommunautaire opgave volgt de periodiciteit van de btw-aangifte. Wie maandelijks een btw-aangifte moet indienen, moet met andere woorden ook maandelijks de intracommunautaire opgave indienen. Bij kwartaalaangiften geldt in principe hetzelfde principe.

Wel heeft men hier een uitzondering voorzien: indien het totaal van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen de drempel van €50.000,- zou overschrijden, is het maandelijks indienen van de intracommunautaire opgave ook voor kwartaalaangevers verplicht.

Hoe moet de intracommunautaire opgave worden ingediend?

Ook hier volgt de intracommunautaire opgave de btw-aangifte. In principe moet de intracommunautaire opgave dan ook digitaal worden ingediend via de Intervat-toepassing. Maar indien de btw-aangifte op papier mag worden ingediend, mag ook de intracommunautaire opgave naar het scanningscentrum worden verzonden.

Opgelet: de geldigheid van buitenlandse btw-nummers wordt niet automatisch gecontroleerd, enkel de geldigheid van de syntax wordt nagegaan. Ook bij een digitale aangifte is het met andere woorden aangeraden om zelf de geldigheid van het buitenlands btw-nummer na te gaan. Dit kan via de Europese toepassing VIES.

Wat indien er een fout werd gemaakt?

Indien er bij het indienen van de intracommunautaire opgave een fout werd gemaakt, kan de oorspronkelijk ingediende opgave niet worden aangepast. Daarom dien je een tweede en correcte IC-opgave in. Het is dan wel belangrijk dat het commentaarvak wordt ingevuld en dat je aangeeft dat het om de enige correcte IC-opgave gaat.

Indien de wettelijke indieningsperiode is verstreken, neem je de correctie op in de eerstvolgende opgave. Neem ook hier een toelichting op in het commentaarvaak.