Verwacht een van je werknemers een kindje? Dan is ze verplicht om een minimum aantal weken moederschapsverlof op te nemen. Als werkgever kan je dit niet weigeren en moet je eventueel op zoek gaan naar een tijdelijke vervanger. Mogelijk zit je met een aantal vragen en net daarom geven we hier een overzicht van de essentiële zaken die je als werkgever moet weten.

Duur van de moederschapsrust

De moederschapsrust duurt 15 weken bij één kind en 19 weken bij een meerling. Het wordt opgesplitst in het prenataal verlof (zwangerschapsverlof) en het postnataal verlof (bevallingsverlof).

  Minimaal op te nemen Maximaal op te nemen Welke periode?
Prenataal verlof 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum 6 weken (1 kind)
8 weken (meerling)
Ten vroegste vanaf de 6de of 8ste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
Postnataal verlof 9 weken Verlenging met niet-opgenomen prenataal verlof Vanaf de dag van de bevalling of de dag na de bevalling als de werknemer die dag nog gewerkt heeft (bevalling voor vermoedelijke bevallingsdatum).

 

Geen loon tijdens de moederschapsrust

Tijdens de periode van de moederschapsrust kan de werknemer recht hebben op een moederschapsuitkering van het ziekenfonds. De werknemer moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het doorlopen van een wachttijd van zes maanden. Als werkgever moet je geen loon betalen.

Enkel wanneer de werknemer ziek valt kan er soms sprake zijn van de betaling van gewaarborgd loon. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkneemster ziek wordt tijdens de moederschapsrust en nog steeds ziek is na het einde van de moederschapsrust. Dan moet je als werkgever het gewaarborgd loon betalen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Bescherming tegen ontslag

De moederschapsrust is een recht en als werkgever mag je dit niet weigeren, ook niet wanneer de werkneemster kiest voor het maximaal op te nemen aantal weken. In onderling overleg kunnen jullie natuurlijk altijd overeenkomen dat er minder dan het maximaal aantal op te nemen weken wordt opgenomen.

Om de werkneemster te beschermen is er ook een ontslagverbod voorzien. Van zodra je op de hoogte bent van de zwangerschap tot 1 maand na het einde van het postnataal verlof kan je de werkneemster niet ontslaan. De beschermingsperiode loopt wel verder tijdens de periode van het ouderschapsverlof of de periode van de borstvoedingspauzes. Ga je onrechtmatig over tot het ontslag, dan moet je naast de opzeggingsvergoeding een forfaitaire schadevergoeding betalen van 6 maanden loon.

Gevolgen voor de contractuele relatie

Verlof is natuurlijk verlof en je kan de werknemer die thuis is dus niet verplichten om nog een aantal taken uit te voeren. Wel is het zo dat de periode van de moederschapsrust wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Hierdoor heeft de periode van de moederschapsrust geen gevolgen voor het aantal vakantiedagen of de anciënniteit. Ook voor een eventueel aanvullend pensioen heeft de moederschapsrust geen nadelige gevolgen.

Getuigschrift van arbeidshervatting

Wanneer de werkneemster het werk opnieuw hervat, moet je haar een getuigschrift van arbeidshervatting bezorgen. Het gaat om een eenvoudige verklaring waarbij je aangeeft wanneer de werkneemster het werk opnieuw heeft hervat. Eenmaal alle dagen van postnatale rust zijn opgenomen, moet je een getuigschrift met het totale aantal opgenomen dagen postnatale rust, inclusief de weergave van de dagen, aan de werkneemster bezorgen. De werkneemster maakt deze getuigschriften over aan het ziekenfonds.