In België is het als ondernemer mogelijk om voorafbetalingen op de verschuldigde belastingen te doen. In theorie is het niet verplicht, maar als je het niet doet, riskeer je wel een belastingvermeerdering. Elk jaar dien je daarom in te schatten hoeveel inkomsten je zal vergaren en hoeveel belastingen je daarop zal betalen. Vervolgens betaal je elk kwartaal al een vierde van de verschuldigde belasting. Als tijdens de loop van het jaar blijkt dat je meer of minder inkomsten zal hebben, stuur je de voorafbetalingen bij door het volgende kwartaal meer of minder te betalen. Voor starters geldt er een uitzondering: zij hoeven geen belastingvermeerdering te betalen als ze onvoldoende voorafbetalingen doen. In de plaats daarvan kunnen ze zelfs recht hebben op een belastingvermindering.

Belastingvermeerdering betalen bij onvoldoende voorafbetalingen

Vennootschappen dienen voldoende voorafbetalingen te doen als ze een vermeerdering willen voorkomen. De vermeerdering bedraagt 6,75%. Dit percentage wordt toegepast op de verschuldigde belasting min de verrekenbare bestanddelen. Het percentage van 6,75% is een gemiddelde. In feite past men de volgende percentages toe op de vier voorafbetalingen die moeten gebeuren:

 • Eerste voorafbetaling: 9%
 • Tweede voorafbetaling: 7,5%
 • Derde voorafbetaling: 6%
 • Vierde voorafbetaling: 4,5%

Ook als eenmanszaak riskeer je een belastingvermeerdering. Het percentage van de belastingvermeerdering ligt wel lager bij een eenmanszaak dan bij een vennootschap. Het gaat om een gemiddeld percentage van 2,25%:

 • Eerste voorafbetaling: 3%
 • Tweede voorafbetaling: 2,5%
 • Derde voorafbetaling: 2%
 • Vierde voorafbetaling: 1,5%

Uitzondering: geen belastingvermeerdering voor startende ondernemers

Wie voor het eerst start als ondernemer, heeft het vaak wat moeilijker als het op de cashflow aankomt. Tegelijkertijd hebben starters het vaak moeilijk om te voorspellen hoeveel inkomsten ze zullen vergaren en hoeveel belastingen ze zullen moeten betalen. Daarom geldt er voor starters een vrijstelling van de belastingvermeerdering. De vrijstelling geldt gedurende de eerste drie boekjaren.

De vrijstelling is er zowel voor eenmanszaken (zelfstandigen in hoofdberoep) als voor kleine vennootschappen. Opdat er sprake zou zijn van een kleine vennootschap, mag niet meer dan een van de volgende criteria worden overschreden:

 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 50 werknemers
 • Jaaromzet: € 9.000.000 (excl. btw)
 • Balanstotaal: € 4.500.000

Om van de vrijstelling van de belastingvermeerdering te kunnen genieten, hoef je geen specifieke aanvragen in te dienen of formaliteiten te vervullen. Het is wel belangrijk dat je kan aantonen dat het om een eerste vestiging als zelfstandige in hoofdberoep gaat. Het sociaal verzekeringsfonds kan hiervoor een attest bezorgen.

Geen belastingvermeerdering, maar wel recht op een belastingvermindering

Ondanks de vrijstelling kan het voor eenmanszaken toch interessant zijn om voorafbetalingen te doen. Wie zich voor de eerste keer heeft gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep, kan namelijk een bonificatie (korting op de belastingen) krijgen als hij voldoende voorafbetalingen doet. Voor starters ligt de focus met andere woorden op belonen in plaats van op bestraffen. De bonificatie wordt berekend door een percentage toe te passen op het bedrag van de voorafbetaling:

 • Bedrag van de eerste voorafbetaling x 1,5%
 • Bedrag van de tweede voorafbetaling x 1,25%
 • Bedrag van de derde voorafbetaling x 1%
 • Bedrag van de vierde voorafbetaling x 0,75%