In België is het verplicht om zich sociaal te laten verzekeren. Als je in het ziekenhuis belandt, zal het ziekenfonds een deel van de kosten terugbetalen. In de praktijk blijft een deel van de ziekenhuisfactuur echter voor eigen rekening. Sommige behandelingen worden namelijk niet vergoed en ook bepaalde erelonen of supplementen zijn zelf te betalen. Gemiddeld genomen is ongeveer twintig procent van de totaalfactuur voor de patiënt zelf. Dat bedrag kan nog steeds hoog oplopen. Daarom bieden sommige werkgevers een hospitalisatieverzekering aan als extralegaal voordeel.

Wat is de hospitalisatieverzekering en wat dekt het?

Een hospitalisatieverzekering is een verzekering die de medische kosten ten gevolge van een ziekenhuisopname dekt. Het vormt een aanvulling op de terugbetalingen die door het ziekenfonds gebeuren. Een hospitalisatieverzekering dekt onder andere het verblijf, de onderzoeken, de behandelingen en de geneesmiddelen tijdens de opname in het ziekenhuis.

Sommige polissen vergoeden ook meer dan enkel dat, zoals de medische kosten die optreden voor en na de ziekenhuisopname. Er zijn zelfs polissen die de kosten voor zware ziekten vergoeden als er geen hospitalisatie aan te pas komt. En er zijn ook de zogeheten omniumziekteverzekeringen, verzekeringen die bijvoorbeeld ook de ambulante zorgen of de tandkosten vergoeden. Uiteraard verschilt alles per polis en zijn er vaak ook beperkingen. Niet elke hospitalisatieverzekering biedt bijvoorbeeld een wereldwijde dekking.

Een hospitalisatieverzekering zorgt er met andere woorden voor dat een hospitalisatie niet in financiële problemen resulteert. Tegelijkertijd voorkomt het dat men medische verzorging om financiële redenen uitstelt. Bovendien is het ook een administratieve hulp. Via het derdebetalerssyteem regelt het ziekenhuis alles met de verzekeraar.

De vele voordelen van een hospitalisatieverzekering voor het personeel

Werknemers kunnen zelf een hospitalisatieverzekering afsluiten, maar werkgevers kunnen de hospitalisatieverzekering ook als extralegaal voordeel aanbieden. Voor de werknemer is dat een mooi extraatje in het loonpakket, zeker als je weet dat de door de werkgever betaalde premies vrijgesteld zijn van sociale bijdragen.

Een hospitalisatieverzekering afsluiten kan niet alleen ten opzichte van het personeel, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van de kinderen en/of de partner. Als de werkgever de premie voor de gezinsleden niet betaalt, is het voor de werknemer vaak mogelijk om het gezin voor eigen rekening te laten aansluiten. Ze genieten dan van dezelfde lage premies als de premie die de werkgever dient te betalen. En dat is vaak een stuk minder dan als de werknemer zelf een verzekering zou afsluiten. Meestal komt er ook geen administratieve rompslomp bij kijken. Denk maar aan medische keuringen en vragenlijsten. Ook dat is een groot voordeel.

Beëindiging van de hospitalisatieverzekering voor het personeel

De hospitalisatieverzekering via de werkgever eindigt in principe als de arbeidsovereenkomst eindigt en dus ook bij de pensionering. De werknemer dient dan zelf een nieuwe hospitalisatieverzekering af te sluiten. Bij sommige verzekeraars kunnen medewerkers echter vrijwillig de verzekering voortzetten. In het andere geval is het voor de werknemer wenselijk om een wachtpolis te onderschrijven, waardoor de premie op het moment van de pensionering voordeliger uitvalt.

Als werkgever behoud je het recht om het collectieve contract te beëindigen en het een en ander uit het loonpakket te schrappen. Ook kan je bepaalde parameters laten aanpassen om bijvoorbeeld te besparen op de premie. Uiteraard is dat alles wel iets waar je voorzichtig mee moet omspringen, want het schrappen van dergelijke extralegale voordelen ligt uiteraard heel gevoelig bij de werknemers en de vakbond.