In België geldt er een algemeen rookverbod in de horeca. Dit verbod geldt altijd, ook als het gaat om privéfeesten of om gelegenheden buiten de normale openingsuren. Het maakt verder niet uit om welk type horecazaak het gaat. Ook bijvoorbeeld in discotheken en in waterpijpbars is het rookverbod van toepassing. Het rookverbod geldt eveneens voor de elektronische sigaret, ongeacht of deze al dan niet nicotine bevat. Ook voor bepaalde kruidenproducten die voor roken zijn bestemd, geldt het rookverbod.

Rookverbod en plaatsen van rookverbodtekens

Als horeca-uitbater ben je verplicht om rookverbodtekens in de zaak aan te brengen. Dat doe je aan de ingang van de zaak en in de zaak zelf. Zorg ervoor dat deze rookverbodtekens voldoende duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast zijn ook alle elementen die bezoekers kunnen aanzetten tot roken verboden. Het gaat dan niet alleen om asbakken, maar bijvoorbeeld ook om posters met tabaksreclame.

Een aantal dingen zijn wel nog steeds toegestaan. Zo mag er een tabaksautomaat in de zaak worden geplaatst. Deze dient wel vergrendeld te zijn om te voorkomen dat minzestienjarigen tabaksproducten zouden kopen. Bij twijfel over de leeftijd vraag je om een leeftijdsbewijs. Als de kandidaat-koper dit weigert of als er wordt getwijfeld aan de echtheid van dit bewijs, is het aan te raden om van de verkoop af te zien. Dat is toegestaan.

Roken op het terras en een eigen rookkamer

Op bepaalde plaatsen mag er wel nog steeds worden gerookt. Dat is bijvoorbeeld zo op het terras van de zaak. Daarvoor moet het wel gaan om een open terras. Dat wil zeggen dat minstens één zijde van het terras volledig is geopend. Als een terras in een gesloten publieke ruimte staat, bijvoorbeeld een terras in een shoppingcenter, blijft het rookverbod uiteraard van toepassing.

Ook is het toegestaan om een rookkamer te voorzien. Zo’n rookkamer is afgesloten van de rest van de horecazaak. Er moet dan duidelijk worden gecommuniceerd dat het om een rookkamer gaat. De deur dient bovendien altijd gesloten te zijn. Voor het eigen gemak is het aan te raden om te kiezen voor een zelfsluitende deur. Deze rookkamer mag niet meer dan 25% van de totale oppervlakte van de zaak innemen en er dient een rookafzuigsysteem te zijn. Dit systeem moet een debiet hebben van minstens 15 m³/uur maal de oppervlakte van de rookkamer.

In de rookkamer mag er niks worden geserveerd, maar gasten mogen wel hun bestelde drankje meenemen en het personeel mag er afruimen. Houd er rekening mee dat een tabaksautomaat nooit in deze ruimte mag staan. Ook bijvoorbeeld kansspelautomaten of televisies zijn er niet toegestaan. En bovendien mag de rookkamer geen doorgang zijn naar een andere ruimte, bijvoorbeeld naar de toiletten.

Flinke boetes zijn mogelijk

De horeca-uitbater is aansprakelijk voor overtredingen op het rookverbod. Zowel de roker als de uitbater kunnen met andere woorden worden bestraft. De boetes voor horeca-uitbaters kunnen tot duizenden euro’s oplopen en de rechtbank kan horecazaken gedurende enige tijd sluiten. Bovendien kunnen tabaksautomaten worden verzegeld. Het is met andere woorden heel belangrijk om de regels te respecteren.