Het waarderen van een onderneming is niet eenvoudig, maar is soms wel nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als een eenmanszaak in een vennootschap wordt ondergebracht of als een onderneming wordt overgenomen. Het waarderen van ondernemingen is hoe dan ook geen exacte wetenschap. Hieronder bespreken we hoe de waardering van een onderneming gebeurt en welke factoren de waarde van een onderneming kunnen beïnvloeden.

Fundamentele waarde, innovatiepotentieel en groeipotentieel

Het waarderingsresultaat is in de eerste plaats afhankelijk van het belang dat men hecht aan de fundamentele waarde. De fundamentele waarde is de waarde die is gebaseerd op de inkomsten die het bedrijf op basis van het bestaande bedrijfsmodel kan genereren. Het is echter niet alleen zo dat de fundamentele waarde een rol kan spelen. Ook het innovatie- en het groeipotentieel, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe inkomstenbronnen die kunnen worden aangeboord en de toekomstige innovaties die kunnen worden benut, zullen de waarde van een onderneming bepalen. De waarde van deze drie componenten en de mate waarin ze doorwegen, kan soms sterk verschillen. Dit is niet alleen afhankelijk van de sector waarin men actief is en de levensfase van de onderneming, maar ook van de bril waarmee een (overnemende) onderneming kijkt.

Methoden om de waarde van een onderneming te bepalen

Er zijn met andere woorden geen objectieve maatstaven die écht eenduidig de waarde van een bedrijf bepalen, maar men heeft wel een aantal bedrijfseconomische technieken en methoden ontwikkeld om zo objectief mogelijk de waarde van een onderneming te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De statistische methode, gebaseerd op de activa en de passiva in de rekeningen.
  • De dynamische methode, de geactualiseerde en toekomstige waarde van de inkomsten.
  • De goodwill-methode, voegt de goodwill toe die in de toekomst waarde kunnen creëren voor de onderneming.
  • Methode van multiples, toepassen van een multiple op basis van een financieel kengetal.

Waardeverlagende risicofactoren

Er zijn niet alleen kansen die de waarde van een onderneming kunnen verhogen, maar ook risicofactoren die net het omgekeerde doen. Voorbeelden van dergelijke risicofactoren zijn:

  • Een verouderd personeelsbestand met zware contracten
  • Een grote afhankelijkheid van bepaalde klanten en/of leveranciers
  • Slechte spreiding van het productenportfolio
  • Een sterke bedreiging van concurrenten en substituutproducten
  • Een sterke afhankelijkheid van specifieke personeelsleden
  • Enzovoort

Waarde en prijs zijn niet identiek

Houd er hoe dan ook rekening mee dat de waarde van een onderneming niet altijd overeenstemt met de prijs die een overnemer wil betalen. De prijs komt namelijk tot stand op basis van onderhandelingen tussen de partijen. Daarbij kunnen ook subjectieve factoren een rol spelen, zoals de onderhandelingskwaliteiten van de partijen, de mate van hoogdringendheid, een eventuele emotionele band met de onderneming en dergelijke meer.

Verder kan ook de balans worden geoptimaliseerd om de onderneming lichter en/of beter geschikt te maken om het over te nemen. Zo kunnen overtollige liquiditeiten worden uitgekeerd, kan de rekening-courant worden aangezuiverd of kan het vastgoed uit de vennootschap worden gehaald. Uiteraard zal dit de uiteindelijke verkoopprijs beïnvloeden.

Hulp bij het bepalen van de waarde van een onderneming

Je merkt dat het waarderen van een onderneming niet eenvoudig is. Daarom is het altijd aan te raden om hiervoor een beroep te doen op een financieel expert. Op de website van de VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) is er ook een tool te vinden voor de waardering van eenmanszaken. Deze tool maakt gebruik van de detailcijfers van de laatste boekjaren en van de huidige waarde van diverse activa om op basis van deze gegevens een schatting te maken.