Wil je als ondernemer een jobstudent aannemen? Dat is zeker geen slecht idee. Studenten zijn met name tijdens de vakantieperiodes actief, momenten waarop het andere personeel minder beschikbaar is of waarop je zelf even van het leven wil genieten. Tegelijkertijd biedt een jobstudent ook een aantal financiële voordelen. Er zijn wel een aantal regels waar je rekening mee dient te houden.

Financieel voordelig inschakelen van een jobstudent

Het inschakelen van een jobstudent is financieel interessant. Op het loon is enkel een solidariteitsbijdrage in te houden. Deze bijdrage bedraagt 8,14% van het brutoloon. Daarvan is 5,43% ten laste van de werkgever. Er is ook geen bedrijfsvoorheffing in te houden op het loon van de student. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet er sprake zijn van een studentenovereenkomst, moet de student zijn tewerkgesteld tijdens periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling en moet er tijdig een geldige DIMONA-aangifte worden gedaan. Alsook moet er rekening worden gehouden met het zogeheten contingent.

Opgelet: de student moet ook daadwerkelijk een student zijn. Vraag daarom aan de student een attest dat bewijst dat hij of zij ingeschreven is aan een school of universiteit.

Contingent en de jobstudent

Een jobstudent kan niet non-stop financieel voordelig bijklussen. Er geldt namelijk een contingent van 475 uur. Slechts gedurende 475 uur per jaar zijn er geen socialezekerheidsbijdragen in te houden, maar louter een solidariteitsbijdrage. Op 1 januari krijgt de student telkens een nieuw contingent. Het contingent wordt bijgehouden door middel van de DIMONA- en de Dmfa-aangiften. De jobstudent kan de teller ook raadplegen via de toepassing student@work en kan via deze toepassing een attest downloaden. Daarmee zie je meteen hoeveel uren de jobstudent nog over heeft. Eenmaal het contingent is overschreden, zijn gewone bijdragen verschuldigd.

Verplichtingen bij het inschakelen van een jobstudent

Om het contingent bij te kunnen houden, dien je als werkgever een specifieke DIMONA Student-aangifte te doen. Naast de gebruikelijke DIMONA-informatie dien je dan ook aan te geven dat het om een student gaat. Je dient verder het aantal uren tewerkstelling per kwartaal, zoals opgenomen in de studentenovereenkomst, door te geven. Ook het adres van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd en de datum waarop de overeenkomst in principe wordt beëindigd, zijn door te geven.

De studentenovereenkomst dien je minstens vijf jaar te bewaren. Deze termijn gaat in op de dag na de beëindiging van de overeenkomst. Denk er verder aan dat je de student ook een arbeidsreglement moet overhandigen, dat je een arbeidsongevallenverzekering dient af te sluiten en dat een gezondheidsonderzoek in sommige gevallen verplicht is.

Verloning en opzegging bij jobstudenten

De student zal recht hebben op hetzelfde loon als werknemers met dezelfde functie. Dit wil zeggen dat je dus ook de loonbarema’s of de minimumlonen van het paritair comité moet toepassen. De eerste drie dagen tewerkstelling wordt beschouwd als een proefperiode. Gedurende deze periode is het mogelijk om de studentenovereenkomst zonder een opzegtermijn of opzegvergoeding te beëindigen. Nadien moet je rekening houden met een opzegtermijn van drie dagen tot zeven dagen als jij de student ontslaat.