In België dien je gedurende het jaar voorafbetalingen te doen om een belastingvermeerdering te voorkomen. Als zelfstandige heb je in sommige gevallen bovendien ook recht op een belastingvermindering. Hierbij moet je vooraf de inkomsten van dat boekjaar ramen, nagaan hoeveel de verschuldigde belasting dan zou bedragen en op basis hiervan de voorafbetalingen doen.

Op het einde van het boekjaar moet dan worden geraamd of er wel voldoende belastingen werden betaald. Een detailberekening hoeft niet. De geraamde belastingen kunnen bij het ontvangen van het aanslagbiljet vervolgens te hoog of te laag zijn. En dat resulteert in een andere boekhoudkundige verwerking.

Belastingvermeerdering en geen belastingvermindering

Wanneer je niet voldoende voorafbetalingen hebt gedaan, kijk je aan tegen een belastingvermeerdering. Bij vennootschappen bedraagt het tarief van de vermeerdering 6,75% (aanslagjaar 2020) te berekenen op 102% van de belasting op de inkomsten die voor zo’n vermeerdering vatbaar zijn. Kenmerkend is bovendien dat vennootschappen nooit recht hebben op een bonificatie wanneer ze te veel voorafbetalingen hebben gedaan. Bij zelfstandigen en vrije beroepsbeoefenaars is dat wel het geval.

Hoe te hoog geraamde belastingen boeken?

Wanneer de geraamde belastingen te hoog zijn, moet er op het einde van het boekjaar een supplement worden geboekt. Stel bijvoorbeeld dat de onderneming in het boekjaar € 8.000,- voorheffingen en voorafbetalingen heeft betaald maar vervolgens raamt dat de feitelijke belasting € 10.500,- bedraagt, dan moet er een extra supplement van € 2.500,- worden geboekt.

6702 Geraamde belastingen 2.500
450 Geraamd bedrag der belastingschulden  2.500

Wanneer de onderneming in het volgende boekjaar haar aanslagbiljet ontvangt, blijkt dat het dit supplement te ruim heeft geraamd. De verschuldigde belasting bedraagt immers niet € 10.500,- maar € 10.000,-. En dus moet de onderneming niet € 2.500,- maar € 2.000,- bijbetalen. Het geraamd bedrag der belastingschulden moet met € 500,- worden geregulariseerd.

450 Geraamd bedrag der belastingschulden 500
7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen  500

De betaling van het ontvangen aanslagbiljet ziet er dan als volgt uit:

450 Geraamd bedrag der belastingschulden 2.000
55 Kredietinstellingen  2.000

Hoe te laag geraamde belastingen betalen?

Het kan ook andersom: de onderneming kan op het einde van het boekjaar de verschuldigde belasting te laag ingeschat hebben. Stel bijvoorbeeld dat de onderneming in het boekjaar € 12.000,- voorafbetalingen en voorheffingen heeft overgemaakt en vervolgens raamt dat de feitelijke belasting € 15.000,- bedraagt. De onderneming boekt dan een supplement van € 3.000,-.

6702 Geraamde belastingen 3.000
450 Geraamd bedrag der belastingschulden  3.000

Wanneer de onderneming vervolgens het aanslagbiljet ontvangt en blijkt dat dat de feitelijke belasting € 16.000,- bedraagt en niet € 15.000,-. De onderneming moet opnieuw bijsturen. Na het ontvangen van het aanslagbiljet wordt het geraamd bedrag der belastingschulden met € 1.000,- aangevuld.

6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen 1.000
450 Geraamd bedrag der belastingschulden  1.000

De betaling van het ontvangen aanslagbiljet ziet er dan als volgt uit:

450 Geraamd bedrag der belastingschulden 4.000
55 Kredietinstellingen  4.000