Bij het invullen van jouw belastingaangifte gebruik je de verschillende fiscale fiches. De fiscale fiche 281.15 zal je slechts uitzonderlijk ontvangen. De hierop weergegeven inkomsten uit pensioensparen zijn belastbaar. Maar wat is de fiscale fiche 281.15 en wat zijn de fiscale gevolgen van de aangifte van de inkomsten uit pensioensparen?

Wat is de fiscale fiche 281.15?

Fiscale fiche 281.15 bevat de belastbare inkomsten uit pensioensparen die verkregen zijn voor de zestigste verjaardag. Dat is het gevolg van de gedeeltelijke of volledige afkoop van de pensioenspaarrekening of -verzekering. De bedragen weergegeven in fiscale fiche 281.15 moeten worden overgenomen in de belastingaangifte en dit onder het vak V.A.3. Inkomsten uit pensioensparen. Daarbij vind je verschillende codes terug.

Code 1219/2219

Onder code 1219 of 2219 vermeld je de uitbetaalde spaarsom waarvoor nog niet voldaan was aan de voorwaarden voor een gunstige fiscale regeling. Het betreft enkel de spaarsom die werd gevormd door premies die in 1991 of eerder werden gestort. Deze inkomsten uit pensioensparen zijn belastbaar tegen de marginale aanslagvoet die wordt berekend in functie van het belastbaar inkomen.

Code 1220/2220

Onder de code 1220 of 2220 is dan weer de spaarsom opgenomen die uitbetaald werd buiten de normale omstandigheden (bv. de leeftijd van 65 jaar), bijvoorbeeld door de voortijdige afkoop van de pensioenspaarrekening. Het gaat hier om premies die werden gestort vanaf 1992. Deze uitbetaalde spaarsom is belastbaar tegen 33%.

Code 1221/2221

Hier vermeld je de uitbetaalde spaarsom die wel werd uitbetaald op de wettelijk toegestane vervaldatum. Dit is:

  • De normale datum van het pensioen of van het vervroegde pensioen of de vijf daarop voorafgaande jaren;
  • De 65ste verjaardag;
  • Op het moment van het ingaan van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
  • Bij het overlijden van de verzekerde.

Het gaat in dit geval om premies die werden gestort in 1991 of eerder. De spaarsom is in dit geval belastbaar aan 16,5%.

Code 1222/2222

Hier gaat het ten slotte, net zoals bij de inkomsten vermeld onder code 1221 of 2221, om een uitbetaalde spaarsom op de wettelijk toegestane vervaldatum. Het betreft in dit geval enkel de spaarsom die werd gevormd door premies die vanaf 1992 werden gestort. Deze spaarsom is belastbaar aan 8%.

Eindbelasting op pensioensparen

In principe ben je een gunstige eindbelasting van 8% verschuldigd op de vanaf de zestigste verjaardag uitbetaalde spaarsommen. Enkel indien het gaat om gespaarde sommen van voor 1992 of indien de gespaarde som voortijdig wordt opgenomen, word je daarvoor afgestraft. Dergelijke gegevens vind je terug op de fiscale fiche 281.15. Hierbij berekent men de eindbelasting soms op een fictief rendement van 4,75% tot 6,25%. Indien de werkelijke opbrengst hoger ligt dan het fictief rendement, kan de eindbelasting dus lager zijn dan verwacht.

Weet ten slotte dat er geen eindbelasting wordt geheven indien je nooit een belastingvermindering voor pensioensparen hebt genoten. Je dient dan wel zelf actie te ondernemen en jouw verzekering of bank daarvan op de hoogte brengen. Het bewijs kan je leveren met een document van het lokaal belastingkantoor. Wacht niet op de fiscale fiche 281.15 om actie te ondernemen.