Sinds aanslagjaar 2019 moeten vooruitbetaalde kosten fiscaal worden toegewezen aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor inkomsten is dat al langer het geval. Het gaat bijvoorbeeld om een opgestelde factuur die betrekking heeft op diensten die je pas volgend jaar uitvoert. Door die factuur over te dragen, betaal je er pas in het volgend jaar ook effectief belastingen op. Hiervoor gebruik je de zogenaamde overlopende rekeningen.

Over te dragen opbrengsten via overlopende rekeningen

Overlopende rekeningen zijn boekhoudkundige rekeningen die worden gebruikt om inkomsten en kosten aan het juiste boekjaar te koppelen. Soms kan de volledige opbrengst naar het volgende boekjaar worden verplaatst, soms maar een deel van de opbrengst. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangst van huurinkomsten voor een volledig jaar. Enkel het deel van de inkomsten dat betrekking heeft op dit jaar, moet ook bij de omzet van dit jaar worden gerekend. Het resterende deel van de inkomsten mag dan naar volgend boekjaar worden overgedragen.

Onbetaalde facturen overdragen naar volgend boekjaar?

Wanneer je op het einde van het boekjaar een factuur opstelt voor goederen of diensten die je reeds hebt geleverd, is het niet zo onlogisch dat de schuldenaar pas volgend jaar zal betalen. Toch mag je in dit geval de onbetaalde factuur niet naar volgend jaar overdragen. De vordering is immers dit jaar al zeker en vaststaand.

Wat wel mag, is een waardevermindering toepassen op de facturen die niet meer zullen worden betaald. Bijvoorbeeld omdat het om betwiste facturen gaat en de invorderingskosten niet opwegen tegen de potentiële opbrengsten. Of omdat de klant intussen failliet is en er niks meer te rapen valt. Daarom is december een ideaal moment om de rappels te versturen en na te gaan op welke facturen een waardevermindering kan worden geboekt. Maar ze overdragen naar volgend boekjaar, kan dus niet.

Hoe boek ik over te dragen opbrengsten?

Op 15 december 2019 ontvang je de vooruit te betalen jaarlijkse huur voor een door jou verhuurde machine. Het gaat om een bedrag van 8.000 euro voor de periode van 15 december 2019 tot en met 15 december 2020. Het ontvangen bedrag heeft met andere woorden betrekking op 16 dagen in 2019 en 350 dagen in 2020 (wat een schrikkeljaar is). In inkomstenjaar 2019 is 4,37% (16/366) van € 8.000, zijnde 349,73 euro, belastbaar. Het resterend bedrag van 7.650,27 euro moet worden overgedragen naar inkomstenjaar 2020.

Over te dragen opbrengsten boeken op einde boekjaar

Via de overlopende rekening 493 Over te dragen opbrengsten wordt € 7.650,27 uit de omzet van de onderneming gehaald.

743 Diverse bedrijfsopbrengsten 7.650,27
493 Over te dragen opbrengsten 7.650,27

 

Over te dragen opbrengsten boeken op begin boekjaar

De over te dragen opbrengsten worden nu aan de omzet van het nieuwe boekjaar toegevoegd.

493 Over te dragen opbrengsten 7.650,27
743 Diverse bedrijfsopbrengsten 7.650,27