Wie overweegt om een betaalterminal voor zijn zaak te kopen, bijvoorbeeld omdat het sinds kort verplicht is om minstens een digitale betaalmethode te accepteren, kan dat maar beter snel doen. De genoemde verplichting geldt sinds 1 juli 2022 en is van toepassing op alle ondernemingen, ongeacht hun grootte. Het geldt wel alleen ten aanzien van consumenten. De consument moet dus altijd de mogelijkheid hebben om digitaal te betalen als hij dat wil. Wil jij investeren in een betaalterminal om aan de verplichting te voldoen? Doe dat dan voor het einde van dit jaar. Wie dat namelijk doet voor eind 2022 kan nog 125% van de aankoopprijs fiscaal aftrekken. Deze verhoogde aftrek werd ingevoerd als een tijdelijke coronamaatregel en loopt eind 2022 af.

Verhoogde fiscale aftrek voor digitale investeringen

Het fiscaal voordeel voor digitale investeringen kwam er om ondernemers tijdens de coronacrisis aan te moedigen om nog steeds in digitale ontwikkelingen te investeren. Daarom heeft men tijdens de coronacrisis de fiscale aftrek verhoogd van 113,5% naar 125%. Dat wil zeggen dat de investering niet alleen volledig fiscaal kan worden afgetrokken, maar zelfs voor meer dan de aanschafprijs. Een deel van de aanschafprijs krijg je met andere woorden terug in de vorm van een belastingvermindering. Dit voordeel loopt eind 2022 af, dus je hebt nog maar iets meer dan twee maanden om ervan te genieten.

Enkel voor kleine vennootschappen

Weet wel dat niet iedereen in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel voor digitale investeringen. Deze aftrek is er namelijk enkel voor kleine vennootschappen. Of je al dan niet een kleine vennootschap hebt, is afhankelijk van het jaargemiddelde van het personeelsbestand, de jaaromzet en het balanstotaal. Niet van dit jaar, maar van het afgesloten boekjaar. In de praktijk wil dit zeggen dat je niet meer dan één van de onderstaande criteria mag overschrijden.

Criterium Bovengrens
Jaargemiddelde personeelsbestand Max. 50 werknemers in het afgesloten boekjaar
Jaaromzet Max. 9 miljoen euro (excl. btw) in het afgesloten boekjaar
Balanstotaal Max. 4,5 miljoen euro in het afgesloten boekjaar

Houd er rekening mee dat de omzet- en balanstotaalcriteria op een geconsolideerde basis moeten worden berekend als jouw vennootschap met een of meerdere andere vennootschappen is verbonden.

Ruime interpretatie van digitale investeringen

Onder digitale investeringen verstaat men uiteraard niet alleen de aankoop van een betaalterminal. Het gaat om alle digitale, vaste systemen die worden gebruikt voor facturering, betaling en de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. Het is met andere woorden een heel ruim begrip. Ook bijvoorbeeld het investeren in een factuurprogramma op maat, webshopbeveiliging, een kassasysteem en dergelijke meer komt in aanmerking voor de verhoogde fiscale aftrek.

Houd er wel rekening mee dat het moet gaan om een investering, iets dat je afschrijft. Dat wil zeggen dat als je bijvoorbeeld kiest voor een SaaS-factuurprogramma waarbij je maandelijks een vergoeding betaalt, je niet in aanmerking komt voor de verhoogde aftrek. Uiteraard zijn de facturen dan wel nog steeds voor 100% aftrekbaar. Ook als je bijvoorbeeld bij Worldline een betaalterminal huurt in plaats van er een te kopen, heb je geen recht op dit voordeel. Voor starters die krap bij kas zitten, kan huren uiteraard wel nog steeds interessant zijn.