Op 1 februari 2021 werd het BEL-COO-programma gelanceerd. Dit programma kwam er ter vervanging en uitbreiding van het bestaande BEL-SME-programma. Het ondersteunt Belgische kmo’s en grote ondernemingen uit minstens twee verschillende Belgische gewesten die samen een innovatieproject uitvoeren.

Wie komt in aanmerking voor de BEL-COO-steun voor transregionale innovatieprojecten?

Om in aanmerking te komen voor deze steun dient er een samenwerkingsverband te zijn tussen kmo’s en/of grote ondernemingen uit minstens twee Belgische gewesten (Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel), waarbij de ondernemingen samen een innovatieproject uitvoeren.

Een tweede eis is dat geen van de ondernemingen in het projectconsortium een budget heeft dat meer bedraagt dan 70% van het totale projectbudget. Daarnaast dient elke ondernemingen O&O-taken uit te voeren, waarbij deze O&O-taken een duidelijk technisch risico inhouden. Verder moet elke onderneming in de economische resultaten van het project participeren.

Het is toegestaan dat onderzoeksinstellingen als onderzoekspartner of als onderaannemer worden ingeschakeld, maar onderzoeksinstellingen kunnen niet zelf een rechtstreekse begunstigde zijn.

Welke projecten komen in aanmerking?

Elk gewest stelt eigen eisen aan het project en kent ook eigen subsidies toe. Hierdoor kunnen zowel de bedragen als de voorwaarden per gewest verschillen. In Vlaanderen komen zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten in aanmerking, telkens met eigen projecteisen. De duurtijd van het project bedraagt minstens 12 en hoogstens 36 maanden.

Bedrag van de BEL-COO-steun voor transregionale innovatieprojecten

Zoals eerder gesteld is elk gewest zelfstandig bevoegd voor deze vorm van projectsteun. Elke partner dient de steun in het eigen gewest aan te vragen. Voor de Vlaamse partner is het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) bevoegd. De subsidie voor onderzoeksprojecten kan 25 tot 60% van de projectbegroting bedragen, met een minimum van 100.000 euro een maximum van 3 miljoen euro. Voor ontwikkelingsprojecten gaat het om 25.000 euro tot 3 miljoen euro en om 25 tot 50% van de projectbegroting. Ter vergelijking: in Wallonië kan de steun niet meer bedragen dan 500.000 euro.

De BEL-COO-steun voor transregionale innovatieprojecten aanvragen

De projectconsortia kunnen doorlopend projectaanvragen indienen en ook de evaluatie gebeurt op continue basis. Men streeft ernaar om alles binnen vier maanden te evalueren, maar men belooft tegelijkertijd niks. Bij het VLAIO geeft men aan dat “verschillende factoren een invloed hebben op deze doorlooptijd”, maar dat een goede voorbereiding en een correcte indiening een snellere verwerking in de hand werkt.

De aanvraag dient per gewest te gebeuren. De indiening van het Vlaamse deel van de aanvraag verloopt via het Vlaamse e-portaal. We raden aan om vooraf het document ‘BEL-COO Guidelines for applicants’ door te nemen. Bij het indienen van de aanvraag moeten er verplicht een aantal documenten worden opgeladen:

  • De draftversie van de consortiumovereenkomst
  • Het document ‘Application form R&D projects’
  • Het document ‘BEL-COO proposal application form’

Het is raadzaam om het O&O-project vooraf te bespreken met een van de VLAIO-bedrijfsadviseurs. Deze bedrijfsadviseurs verlenen gratis advies en helpen je de weg te vinden naar passende projectsteun. Soms kunnen deze bedrijfsadviseurs je ook koppelen aan andere ondernemers in Vlaanderen of in andere gewesten, om zo de risico’s van een O&O-traject samen te dragen en om samen te genieten van projectsteun.