De belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT) is een gewestelijke belasting die wordt geheven op de opstelling van automatische ontspanningstoestellen, bijvoorbeeld in cafés of op foren. Hieronder is de Vlaamse regelgeving weergegeven.

Toepasselijkheid van de belasting op de AOT

Het maakt voor de belasting op de AOT niet uit of de automatische ontspanningstoestellen op de openbare weg zijn geplaatst (bv. door foorreizigers), in een voor het publiek toegankelijke plaats (bv. een café) of in een privé-omgeving (bv. een gesloten club waar men enkel toegang krijgt met een lidkaart). Wel moeten de automatische ontspanningstoestellen geplaatst zijn op het Vlaamse grondgebied opdat deze regels van toepassing zouden zijn.

Wat zijn AOT?

Opdat de belasting van toepassing zou zijn, moet het natuurlijk wel gaan om een automatisch ontspanningstoestel. Daarvoor moet het toestel een elektronisch, elektrisch of mechanisch onderdeel hebben om ze te laten werken, bijvoorbeeld na het inwerpen van een geldstuk. De enige vereiste is verder dat het toestel is opgesteld. Zelfs als het toestel niet bespeelbaar is en enkel omwille van het authentieke karakter wordt opgesteld, is de belasting toch verschuldigd.

Slechts een aantal ontspanningstoestellen zijn uitgesloten, zoals:

  • Vendingautomaten
  • Automatische verrekijkers aan panorama’s of aan het strand
  • Kiddie-rides
  • Audiogidsen op toeristische plaatsen
  • Toestellen in een rusthuis die enkel bestemd zijn voor de bewoners
  • Gokautomaten in casino’s

Wel is het zo dat veel automatische ontspanningstoestellen in categorie C of D worden ondergebracht. Hier is de belasting in principe verschuldigd, maar bedraagt het tarief 0% en is er geen aangifteplicht. In de praktijk worden deze toestellen dus eveneens niet belast.

Hoe hoog is de belasting op de AOT?

De automatische ontspanningstoestellen worden in vijf categorieën ondergebracht en de juiste categorie dient te worden bepaald aan de hand van het uitgebreide repertorium dat veelvuldig wordt aangepast. De belasting is forfaitair, wordt jaarlijks geïndexeerd en wordt bepaald aan de hand van deze categorieën.

Categorie Toelichting Belasting in 2020
Categorie A ·         Bingo

·         One-Ball

·         Alle ontspanningstoestellen waarbij winsten hoger dan 6,20 euro mogelijk zijn,
m.u.v. deze die onder categorie B vallen

·         Virtuele weddenschappen

€ 4.015,60
Categorie B Alle ontspanningstoestellen waarbij winsten hoger dan 6,20 euro mogelijk zijn maar
die eigendom zijn van reizigers en die gedurende een beperkte tijd worden opgesteld
€ 1295,03
Categorie C ·         Automatische kranen met grijp- of duwarmen

·         Elektrische biljarten met een vaste inzet

·         Automatische kegelspelen met ballen of kogels

·         Karaoketoestellen

€ 0,00
Categorie D ·         Jukeboxen

·         Automatische kegelspelen met schijven

·         Automatische schietapparaten

·         Diverse elektrische sportspelen (bv. elektrische voetbalspelen)

·         Iedere elektrische biljart dat deel uitmaakt van een competitiespel

€ 0,00
Categorie E ·         Automatische ontspanningstoestellen met een verminderde inzet

·         Alle andere automatische ontspanningstoestellen

€ 150,59

Op de verschuldigde belasting kunnen wel nog een aantal verminderingen worden toegepast. Zo hebben foorreizigers recht op een vermindering van 10% van het jaarbedrag en is er een gedoogbeleid voor toestellen met een spaarsysteem die als categorie A gerangschikt zijn. Dergelijke toestellen worden gebruikt om, bijvoorbeeld op de foor, tickets te sparen met elk een waarde van niet meer dan 6,20 euro. Deze tickets kunnen vervolgens worden samengevoegd om zo te sparen voor een grotere prijs (categorie A). Zo’n spaartoestellen worden volgens het gedoogbeleid niet als categorie A belast, maar wel als een van de categorieën C, D of E.

Het gaat hier ten slotte wel om jaarbelastingen. Wanneer het toestel pas in het tweede trimester (75%), derde trimester (50%) of vierde trimester (25%) wordt opgesteld, is de belasting slechts deels verschuldigd.