Bij het kiezen van een geschikte ondernemingsvorm is er natuurlijk wel meer om rekening mee te houden en spelen bijvoorbeeld ook fiscale zaken een rol, maar de aansprakelijkheidsregeling is in ieder geval iets dat je toch maar beter goed onder de loep neemt. Ondernemingsvormen met een beperkte aansprakelijkheid hebben toch een streepje voor. Hieronder zijn ze weergegeven.

Besloten vennootschap (BV)

De besloten vennootschap of BV, de opvolger van de vroegere bvba, is het bekendste voorbeeld van een vennootschapsvorm met een beperkte aansprakelijkheid. Het is een vennootschap die door een enkele oprichter kan worden opgericht en er is geen minimumkapitaal vereist, maar enkel een “toereikend aanvangsvermogen”. Wat een toereikend aanvangsvermogen is, moet blijken uit het financieel plan. De oprichting moet wel altijd verlopen via de notaris. Er komen met andere woorden wel wat oprichtingsformaliteiten en -kosten bij kijken, maar wat de aansprakelijkheid betreft, is het een populaire formule.

Coöperatieve vennootschap (CV)

De coöperatieve vennootschap vertoont veel gelijkenissen met de besloten vennootschap. Het gaat dan niet alleen om de beperkte aansprakelijkheid, maar ook om de vereiste van een “toereikend aanvangsvermogen”. In principe kan een symbolische euro hier volstaan, maar het financieel plan zal meestal wel een hoger aanvangsvermogen aanwijzen. Verder dient er ook hier naar de notaris te worden gestapt.

Het grootste verschil met de BV is het coöperatief gedachtegoed en het feit dat er minimaal drie oprichters moeten zijn. Een CV kan dus niet alleen worden opgericht. Daarnaast moeten de coöperanten vrij eenvoudig kunnen in- of uitstappen, maar daarbij moet er wel rekening worden gehouden met statutaire bepalingen.

Naamloze vennootschap (NV)

De naamloze vennootschap kent eveneens een beperkte aansprakelijkheid, maar deze vennootschapsvorm focust vooral op de grotere ondernemingen. Het heeft een complexere manier van besluitvorming, maar het kan wel al door één vennoot worden opgericht. Hierbij is een minimumkapitaal van 61.500 euro vereist. De grote voordelen zitten in de vrije overdraagbaarheid van aandelen en de mogelijkheden om het familiaal karakter te behouden, maar dus ook in de beperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

Commanditaire vennootschap (comm.v.)

De commanditaire vennootschap is een maatschap en een vreemde eend in de bijt. Hier zijn er twee groepen van vennoten, de beherende vennoten en de stille vennoten. De beherende vennoten zijn de echte bestuurders van de vennootschap. Zij zijn wel gewoon onbeperkt aansprakelijk. De stille vennoten zijn dan weer geldschieters die liever op de achtergrond blijven. Wanneer zij zich niet met het bestuur van de vennootschap bemoeien, zijn ze beperkt aansprakelijk. Bij de oprichting moet er minimaal een stille en een beherende vennoot zijn. Het voordeel is dat zij de vennootschap wel vrij eenvoudig kunnen oprichten en zij er niet voor langs de notaris moeten passeren.

Andere manieren om het aansprakelijkheidsrisico te beperken

Als een verregaande mate van aansprakelijkheid niets voor jou is, dan is een van de bovenstaande vennootschapsvormen een goede keuze. Wanneer het aansprakelijkheidsrisico niet beperkt is, kunnen ook andere ingrepen helpen om de aansprakelijkheid te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het laten opstellen van goede algemene voorwaarden met exoneratieclausules. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is eveneens een aanrader. Hoe dan ook blijf je dan wel aansprakelijk voor gemaakte schulden waardoor dit nooit zonder risico is.