Het gebruik van elektrische voertuigen wordt door de wetgever fiscaal gestimuleerd. Deze belastingvermindering is daar een voorbeeld van. Het toepassingsgebied ervan is echter beperkt. Sinds aanslagjaar 2014 verviel de belastingvermindering voor de aankoop van elektrische personenwagens, elektrische wagens voor dubbel gebruik, elektrische minibussen en de installatie van een laadpaal. Hierdoor is deze belastingvermindering beperkt tot de aankoop van elektrische motorfietsen, elektrische driewielers en elektrische vierwielers. Houd er bovendien ook rekening mee dat de Vlaamse premie voor de aankoop van een nieuw zero-emissievoertuig op 1 januari 2020 wordt afgeschaft.

Belastingvermindering geldt slechts voor een aantal voertuigen

Deze belastingvermindering is een federale belastingvermindering en geldt enkel voor de aankoop van een nieuwe elektrische motorfiets, een nieuwe elektrische driewieler of een nieuwe elektrische vierwieler.

  • Motorfiets: tweewielig voertuig dat een maximale snelheid haalt van meer dan 45 km/u;
  • Driewieler: symmetrisch driewielig voertuig dat een maximale snelheid haalt van meer dan 45 km/u;
  • Vierwieler: voertuig met vier wielen dat leeg maximaal 400 kilogram weegt (behalve wanneer het gaat om vierwielers voor goederenvervoer die tot 550 kilogram mogen wegen), exclusief het gewicht van de accu(‘s).

De belastingvermindering geldt met andere woorden niet voor de aankoop van een elektrische personenwagen of de aankoop van een elektrische fiets. Schenk er bovendien ook aandacht aan dat het moet gaan om een nieuw elektrisch voertuig. Dat wil zeggen dat het nog niet mag ingeschreven zijn bij het DIV of bij een buitenlandse instantie. Ook geïmporteerde elektrische voertuigen voldoen dus niet voor de belastingvermindering.

Voorwaarden voor de belastingvermindering voor elektrische motorfietsen en elektrische drie- of vierwielers

Naast het feit dat het moet gaan om een nieuwe elektrische motorfiets, elektrische driewieler of elektrische vierwieler, zijn er nog een aantal voorwaarden van toepassing:

  • Je moet geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van het voertuig (zonder dat het voertuig op de eigen naam moet zijn ingeschreven);
  • Het voertuig moet uitsluitend gedreven zijn door een elektrische motor (geen hybride voertuigen);
  • Voor het voertuig moet een geldig rijbewijs (categorie A of B) vereist zijn.

Hoe hoog is de belastingvermindering voor elektrische motorfietsen en elektrische drie- of vierwielers?

De hoogte van de belastingvermindering is afhankelijk van het type voertuig en de aankoopwaarde ervan.

  Elektrische motorfiets Elektrische driewieler Elektrische vierwieler
Belastingvermindering 15% van de aankoopwaarde
Maximumbedrag (inkomstenjaar 2019) € 3.140,- € 3.140,- € 5.150,-

 

Hoe kan je genieten van de belastingvermindering voor elektrische motorfietsen en elektrische drie- of vierwielers?

De belastingvermindering is zelf aan te geven in de belastingaangifte. Voor aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) gebruik je daarvoor de codes 1325 voor motorfietsen of driewielers en de code 1326 voor vierwielers. Het aan te geven bedrag is de belastingvermindering en niet de factuurwaarde. Je moet dan ook zelf de nodige berekeningen verrichten. Daarvoor gebruik je bovenstaande tabel. Houd er wel rekening mee dat het percentage van de belastingvermindering wordt toegepast op de prijs inclusief btw en kortingen.

Daarnaast moet je ook de nodige bewijsstukken bijhouden. Het gaat dan om de aankoopfactuur van het voertuig en het betalingsbewijs. Je hoeft echter niet aan te tonen dat jij zelf de aankoopfactuur betaalde. Ook wanneer een familielid, partner of echtgenoot betaalde, maar het voertuig staat op jouw naam, geniet je van de belastingvermindering. Wel moet je dan nog steeds het betalingsbewijs kunnen voorleggen.

Schenk er vooral aandacht aan dat onderstaande vermelding verplicht op de aankoopfactuur aanwezig moet zijn om de belastingvermindering te genieten:

“Verklaring in toepassing van het artikel 6313 van het KB/WIB 92 betreffende een elektrisch voertuig beoogd in artikel 14528 van het genoemde Wetboek.

Ik, ondergetekende ……. , bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland, en dat het beantwoordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 14528 van het genoemde Wetboek.”