Wanneer je de belastingvoorschotten stort of de btw doorstort, ben je verplicht om een zogenaamde gestructureerde mededeling te gebruiken. En daar blijkt het soms toch nog eens mis te lopen, met alle gevolgen van dien. Maar wat is een gestructureerde mededeling eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Dat lees je in dit artikel.

Wat is een gestructureerde mededeling?

Een OGM of een Overschrijving met Gestructureerde Mededeling is een typisch Belgisch begrip. Het gaat om een bijzondere mededeling bestaande uit drie cijfergroepen. Het betreft een combinatie van drie, vier en vijf cijfers die telkens door een schuine streep worden gescheiden.

 

Een voorbeeld van zo’n gestructureerde mededeling op basis van het ondernemingsnummer van de NMBS, is:

+++ 020 / 3430 / 57642 +++

 

De opbouw van de gestructureerde mededeling

In de praktijk bestaat de gestructureerde mededeling dus uit 12 cijfers. Hierbij zijn de eerste tien cijfers vrij te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld een klantennummer zijn of jouw ondernemingsnummer waarmee de administratie automatisch de betaling aan jouw dossier koppelt.

De laatste twee cijfers zijn dan weer de controlegetallen. Deze controlegetallen bekomt men door een Eucledische deling door 97 toe te passen. De restwaarde is dan het controlegetal. Enkel wanneer de restwaarde 0 zou bedragen, is het controlegetal gelijk aan 97.

 

 

Nemen we er bijvoorbeeld even het ondernemingsnummer van de NMBS bij (0203430576) en passen we daarop de Eucledische deling door 97 toe, dan bekomen we inderdaad restwaarde 42. De gestructureerde mededeling is met andere woorden gelijk aan +++ 020 / 3430 / 57642 +++.

Zouden we de gestructureerde mededeling daarentegen afsluiten met een andere waarde zoals 52, dan zal de betaling automatisch worden geweigerd. Zo voorkomt men fouten.

Waarom is de gestructureerde mededeling belangrijk?

Dankzij de gestructureerde mededeling kan een overschrijving automatisch worden verwerkt. Bij een overschrijving naar de btw-administratie koppelt een computersysteem automatisch jouw betaling aan jouw dossier. Voor de btw-administratie is dat uiteraard een belangrijke tijdsbesparing.

Welke gestructureerde mededeling moet ik gebruiken?

De samenstelling van de gestructureerde mededeling is afhankelijk van de tien ingegeven cijfers. Elke administratie hanteert zijn eigen systeem en dus is het belangrijk om de juiste gestructureerde mededeling te gebruiken:

  • Voorafbetaling belastingen en doorstorten btw: Jouw ondernemingsnummer + het controlegetal. De gestructureerde mededeling kan je vormen via deze toepassing;
  • Betalen bedrijfsvoorheffing: Een samenstelling van het ondernemingsnummer, het jaar en de datum + het controlegetal. De gestructureerde mededeling kan je vormen via deze toepassing.

Wat als je geen gestructureerde mededeling ingeeft?

Indien je geen gestructureerde mededeling ingeeft, zal de betaling nog steeds worden uitgevoerd. Echter zal het niet automatisch verwerkt worden. En daar kan de fiscus toch niet mee lachen. Je loopt bijvoorbeeld al snel tegen een btw-boete van €50,- aan (hoewel deze in aanmerking komt voor de integrale kwijtschelding). En een tragere verwerking speelt natuurlijk nooit in jouw voordeel, zeker indien je zo een belastingvermindering misloopt.

Het is dan ook belangrijk dat de gestructureerde mededeling steeds klopt. Indien het de bank is die in het kader van een kredietovereenkomst de voorafbetalingen voor jou doet, geef je dus best ook even de juiste gestructureerde mededeling door.