Met mooie steden als Gent, Oudenaarde en Ronse heeft de provincie Oost-Vlaanderen veel te bieden. Toch vinden nog niet veel toeristen hun weg naar de provincie waar de Schelde en de Leie samenkomen en waar de Molenbeek en de Zuidlede het landschap sieren. Het is meteen ook de reden waarom de provincie Oost-Vlaanderen met behulp van een aantal subsidies het toerisme in de regio wil promoten. Hierbij focust het sterk op evenementen die toeristen moeten aantrekken, onder andere via de subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen?

Deze subsidie is er voor de organisatie van toeristische evenementen die minstens een bovenregionaal belang hebben. De doelgroep van de subsidie zijn de organisatoren van deze evenementen. De aanvrager dient rechtspersoonlijkheid te hebben.

Niet-toeristische evenementen, evenementen die niet door de aanvrager zelf worden georganiseerd, evenementen die meer dan eens per jaar worden georganiseerd, evenementen die deel uitmaken van een groter evenement en evenementen die hoofdzakelijk een competitief karakter hebben, komen niet in aanmerking voor de subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen. Bovendien kan de subsidie maar voor drie opeenvolgende edities worden toegekend.

Eisen aan het toeristische evenement in Oost-Vlaanderen

Aan het toeristische evenement worden een aantal eisen gesteld. Zo moet het evenement hoofdzakelijk of geheel plaatsvinden op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Het moet ook gaan om een tijdelijk evenement dat gericht is op het grote publiek en dat als hoofddoel het aantrekken van toeristen heeft. Het project mag ook andere doelstellingen hebben, zoals het promoten van sport of cultuur, maar deze doelstellingen moeten louter aanvullend zijn. De aanvrager mag een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn die een winstoogmerk heeft, maar zijn winstoogmerk mag de kwaliteit van het evenement niet schaden.

Daarnaast bevat het subsidiereglement een aantal beoordelingscriteria. Er hoeft niet aan alle beoordelingscriteria te zijn voldaan, maar om een gunstige beoordeling te krijgen, moet er wel aan “zo veel mogelijk” criteria zijn voldaan. Deze criteria zijn:

 • Een optimale toegankelijkheid voor alle bezoekers nastreven
 • Duurzame maatregelen treffen op economisch en ecologisch vlak
 • Goed financieel beheer van het evenement
 • Een winstoogmerk mag de kwaliteit van het evenement niet schaden
 • Er wordt een groot publieksbereik nagestreefd (minstens 1000 bezoekers bij een eendaags event en minstens 500 bezoekers per dag bij een meerdaags event)
 • Het event heeft een bovenregionale aantrekkingskracht
 • Het evenement heeft een link met de toeristische strategische visies van de provincie en/of de gemeente en/of de toeristische regio waarin het evenement plaatsvindt
 • Het evenement versterkt het positieve beeld, de identiteit en de aantrekkingskracht van meerdere gemeenten en/of van de provincie en/of van de toeristische regio
 • Het evenement versterkt actief het verblijfstoerisme
 • Het evenement heeft een economisch belang voor bijvoorbeeld restaurants, cafés of bezienswaardigheden in de buurt
 • De organisatie, promotie, programmatie, omkadering en budgetten zijn voldoende groot om een bovenregionale uitstraling te hebben
 • Het hoofddoel is het aantrekken van toeristen en andere doelstellingen zijn louter aanvullend

Bedrag van de subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen

Het is de deputatie die het bedrag van de subsidie vastlegt op basis van het advies van een adviescommissie. Bij de toekenning van de subsidie wordt meteen een schijf van 50% uitbetaald. Na de ontvangst van de diverse bewijsstukken wordt de tweede schijf van 50% uitbetaald. Het bedrag van de subsidie kent wel een bovengrens:

 • De aanvraag beantwoordt in belangrijke tot zeer hoge mate aan de beoordelingscriteria: max. € 10.000
 • De aanvraag beantwoordt in voldoende mate aan de beoordelingscriteria: max. € 5000
 • De aanvraag beantwoordt minimaal aan de beoordelingscriteria: max. € 2500