De stad Brugge staat niet alleen bekend als gastronomisch centrum, maar ook als aantrekkelijke shoppingstad. Brugge wil deze status behouden en versterken en ijvert tegelijkertijd voor een voldoende divers winkelaanbod. Met de toelage voor detailhandel en horeca wil het binnen het vrijstaande budget de oprichting van kwalitatieve zaken stimuleren.

Wie komt in aanmerking voor de toelage voor detailhandel en horeca in Brugge?

De toelage is er enkel voor zaken die zich in het kernwinkelgebied of in de deelgemeenten vestigen. Daarnaast komen ook buurtwinkels in aanmerking. Het gaat hierbij om superettes die een hoofdaanbod hebben dat bestaat uit een productmix voor dagelijkse voeding. Ook slagerijen en bakkerszaken worden tot de buurtwinkels gerekend. De voorwaarde is wel dat deze buurtwinkels een netto verkoopoppervlakte van 200 m² of minder hebben.

Een aantal zaken zijn expliciet van de betoelaging uitgesloten, namelijk:

 • Vrije beroepen
 • Dienstverlenende activiteiten
 • Intellectuele dienstverlenende beroepen
 • Feestzalen en fuifzalen
 • Gok- en speelzaken
 • Nachtwinkels
 • Winkels die vooral alcohol en tabak verkopen
 • Automatenshops
 • Panden die vooral afhaalmaaltijden verkopen
 • Seksclubs en nachtclubs
 • Pop-ups
 • Chocoladewinkels die niet zelf hun chocolade produceren
 • Zaken waarvan de gegevens in de KBO niet correct zijn
 • Zaken waarvan geen economische activiteit of handelszaak wordt uitgebaat op de benedenverdieping

Aanvullende voorwaarden voor de toelage voor detailhandel en horeca in Brugge

Niet alle zaken en concepten komen in aanmerking voor de toelage. Elke aanvraag wordt namelijk op zes verschillende punten beoordeeld. In de eerste plaats moet de zaak een meerwaarde zijn voor Brugge. Dit wil zeggen dat de zaak het kwalitatieve imago van Brugge moet ondersteunen. Ten tweede moet de zaak in het DNA van Brugge passen. Dit wil zeggen dat het moet aansluiten bij het verbindende, duurzame, ondernemende en aantrekkelijke karakter van de stad.

Vervolgens moeten eventuele verbouwingen aan de zaak aansluiten bij de stadswens om de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door meteen ook extra isolatie te plaatsen. Verder moet de uitstraling van de zaak en ook de etalage aantrekkelijk zijn en moet de zaak toegankelijk zijn. Tot slot moet de zaak bijdragen aan de diversiteit in het horeca- en winkelaanbod.

De toelage voor detailhandel en horeca in Brugge aanvragen

De ondernemer dient zelf de toelage aan te vragen. Per pand kan er voor hetzelfde concept maar eens per vijf jaar een toelage worden aangevraagd. Aan het einde van het kwartaal zal een commissie de aanvraag beoordelen en nagaan in welke mate er aan de aanvullende voorwaarden is voldaan. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk of de toelage al dan niet wordt toegekend. Deze beslissing wordt het volgende kwartaal meegedeeld. Als de toelage wordt toegekend, wordt het ten laatste op de maand die volgt op deze kennisgeving uitbetaald.

Bedrag van de toelage voor detailhandel en horeca in Brugge

De toelage varieert tussen 3.000 en 10.000 euro. Voor zaken die zijn gevestigd in het kernwinkelgebied van Brugge en Zeebrugge bedraagt de toelage 5.000 euro. Voor zaken die zijn gevestigd in de kernen van andere deelgemeenten bedraagt de toelage 3.000 euro.

In een aantal gevallen wordt de premie opgetrokken. Voor buurtwinkels wordt het premiebedrag bijvoorbeeld verdubbeld naar respectievelijk 10.000 en 6.000 euro. Ook voor ondernemers die hun zaak starten in een leegstaand handelspand dat op de lijst van het centrummanagement voorkomt wordt de premie opgetrokken. Deze lijst is te raadplegen op de website van de stad Brugge. De premie bedraagt dan 10.000 euro.