De stad Gent profileert zich al langer als een ondernemende stad. Cijfers lijken dat ook te beamen. Jaar na jaar telt de stad steeds meer starters. Steeds meer Gentenaars vinden hun weg naar het statuut van zelfstandige en dat hoeft niet te verbazen. De stad Gent ondersteunt starters namelijk met een speciaal starterscontract, maar ook bestaande ondernemers worden op verschillende manieren ondersteund. Hieronder vind je de belangrijkste steunmaatregelen, premies en subsidies in Gent.

Doorzetterscontract en/of 1-op-1-begeleiding

Gentse ondernemers die ten gevolge van de coronacrisis een aanzienlijk omzetverlies van minstens 60% hebben geleden, kunnen een doorzetterscontract aanvragen. Dit heeft het doel om de onderneming toekomstbestendig te maken door middel van toekomstgerichte investeringen. De subsidie kan tot 5.000 euro oplopen. Het doorzetterscontract kan worden gecumuleerd met 1-op-1-begeleiding, waarbij je tot 500 euro krijgt voor een advies- en begeleidingstraject.

Verfraaiing handelspanden

Het verfraaien van handelspanden is iets waar niet alleen ondernemers van profiteren, maar ook de stad zelf. Daarom subsidieert Gent uitwendige renovaties aan handelspanden, bijvoorbeeld om een oude gevel te vernieuwen. Ook het verbeteren van de toegankelijkheid van het handelspand komt in aanmerking, net als verbeteringswerken aan maak- en atelierruimtes die aan de handelszaak zijn verbonden. De subsidie bedraagt in principe 40% van de kosten, met een bovengrens van 10.000 euro. Bij voorgevelrenovaties kan de subsidie echter tot 60% van de kosten bedragen.

Starterscontract

Het starterscontract is er specifiek voor startende ondernemers in Gent, hoewel ook herstarters in aanmerking komen. De voorwaarden zijn relatief soepel. Zo moet de startende ondernemer minder dan twee jaar onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep en gevestigd zijn in Gent. Voor herstarters geldt aanvullend dat ze hun activiteiten in hoofdberoep minstens een jaar moeten hebben onderbroken.

Via het starterscontract gaat de starter een aantal verplichtingen aan. Zo moet de starter een vormingscursus volgen, gedurende drie jaar minstens een keer per jaar professioneel advies inwinnen, de activiteit gedurende een ononderbroken periode van minstens drie jaar beoefenen en de nodige verantwoordingsstukken aan de stad bezorgen. Bij de goedkeuring van het contract ontvangt de starter een subsidie van 3.750 euro. Als de starter zich nadien aan alle afspraken houdt, ontvangt hij na drie jaar nog eens 1.250 euro.

Subsidie korte keten

De subsidie korte keten is er voor Gentse landbouwbedrijven die advies willen inwinnen met betrekking tot de mogelijkheden van de korte keten. Daarnaast kan de subsidie worden gebruikt voor investeringen die nodig zijn voor deze korte keten. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een melkautomaat of van een machine om zelf ijs te maken. De subsidie voor adviesverlening bedraagt 60% van de onkosten met een maximum van 1.000 euro. De subsidie voor investeringen in de korte keten bedraagt eveneens 60% van de onkosten, maar dan met een maximum van 5.000 euro.

Energiecoaching

De stad Gent heeft een eigen energiecoach in dienst die energetisch advies verleent op maat van jouw onderneming, bijvoorbeeld omtrent het besparen van energie of het energetisch renoveren van een pand. De energiecoach kan je ook adviseren over praktische zaken, zoals energiepremies waarop je eventueel recht hebt. Het energieadvies is gratis en is aan te vragen via de website van de stad Gent.

Subsidie bloemenranden

De subsidie bloemenranden is er voor land- en tuinbouwers die op Gentse landbouwpercelen bloemenranden aanleggen en onderhouden. Dergelijke bloemenranden zorgen voor een aantrekkelijker landschap en een verbeterde biodiversiteit. Enkel percelen die op het grondgebied van Gent liggen, die geregistreerd zijn als landbouwgrond en die worden gebruikt als akkerland met een jaarlijkse teeltrotatie komen hiervoor in aanmerking. De subsidie bedraagt 20 eurocent per m² met een maximum van 500 euro per jaar.