Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep die een erkende arbeidshandicap hebben, kunnen de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen. Door de arbeidsbeperking hebben deze mensen een lagere productiviteit en/of hogere kosten. De premie moet dit enigszins compenseren. Een gelijkaardig mechanisme bestaat ook voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Woe komt in aanmerking voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen?

Om in aanmerking te komen, moet de zelfstandige een door de VDAB erkende arbeidsbeperking hebben. Bovendien is deze premie beperkt tot personen die na 1 oktober 2008 de arbeidsbeperking hebben gekregen of die na 1 oktober 2008 als zelfstandige zijn gestart (hoofdberoep of bijberoep).

Belangrijk is met andere woorden dat de arbeidsbeperking door de VDAB is erkend. Hiervoor moet er bij de VDAB een aanvraagformulier worden ingediend. In sommige gevallen is er ook een schriftelijke verklaring van de arts nodig en moet je extra documenten bezorgen, zoals medische verslagen.

Houd er verder rekening mee dat wie al langer dan 1 jaar zelfstandige is, een belastbaar inkomen moet hebben van minstens 13.500 euro. Ook mag je voor je bent begonnen als zelfstandige nog geen beroep hebben gedaan op een tewerkstellingsmaatregel van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Wat is het bedrag van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen?

Deze ondersteuningspremie kan zowel voor een bepaalde duur als voor een onbepaalde duur worden toegekend. Wanneer een arbeidsbeperking van tijdelijke aard is of als het nog niet duidelijk is hoe de situatie zal evolueren, volgt er een toekenning voor een bepaalde duur. De omvang van de steun wordt bepaald op basis van een percentage van drie keer het GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen).

Bij een VOP van bepaalde duur bedraagt dit percentage 20%. Bij een VOP van onbepaalde duur geldt gedurende de eerste vijf kwartalen een percentage van 40%. Voor kwartalen zes tot twintig geldt dan een percentage van 20%. Na vijf jaar kan de VOP worden verlengd. Ook bij een VOP van bepaalde duur kan er een verlenging worden aangevraagd en eventueel kan er worden overgeschakeld naar een VOP van onbepaalde duur.

In sommige gevallen kan de premie worden verhoogd tot 60% van het GGMMI. De zelfstandige die al een VOP krijgt, moet zelf motiveren waarom hij meent recht te hebben op een verhoging. Hij moet dus aangeven waarom het bedrag van de premie niet volstaat.

Elke drie maanden betaalt men de VOP uit. Het bedrag van een kwartaal wordt ontvangen op het einde van het volgende kwartaal. Houd er rekening mee dat de VOP in de vennootschapsbelasting is vrijgesteld van belastingen, maar in de personenbelasting wel als een belastbaar inkomen wordt beschouwd.

Hoe kan ik de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen aanvragen?

Dat doe je nadat de arbeidsbeperking door de VDAB is erkend. Dan kan je via de website vlaanderen.be een aanvraag indienen. Daarbij dien je onder meer het bewijs van het netto belastbaar inkomen op te laden. Wie minder dan een jaar aan de slag is als zelfstandige gebruikt een zogeheten attest op leefbaarheid, in het andere geval gebruik je je laatste aanslagbiljet.