Wat is een nv?

Een nv is een naamloze vennootschap. Het naamloos karakter heeft niks te maken met de naam van de vennootschap, maar wel met deze van de aandeelhouders. Er moet immers geen register van aandeelhouders worden opgesteld en de verschillende vennoten blijven buiten beeld, hoewel dat anderzijds geen verplichting hoeft te zijn.

NV oprichten

De naamloze vennootschap is een rechtspersoon en beschikt over een eigen vermogen. Het gaat om een vennootschapsvorm voor zeer grote en beursgenoteerde ondernemingen. De besluitvorming bij een nv is complexer dan bij een bv. Wel mogen de vennoten ook hier rekenen op een beperkte aansprakelijkheid.

Sinds de hervorming in 2019 kan een nv, net zoals de bv, door één vennoot worden opgericht. Dit kan eveneens een rechtspersoon zijn. Het is alsook mogelijk om het bestuur te beperken tot 1 bestuurder. Hierdoor heeft de nv aan belang gewonnen.

Een nv oprichten

De hervorming van het vennootschapsrecht heeft, wat de oprichting van de nv betreft, weinig gewijzigd. Wel is het mogelijk dat één persoon de nv opricht en bovendien volstaat ook één bestuurder.

Hiernaast kan je het moeilijker maken om deze bestuurder af te zetten, waardoor de nv ook voor familiebedrijven een geschikte keuze is. Vroeger was dit het voorrecht van de bvba (nu: de bv). Overigens kunnen de statuten een opvolger aanduiden voor het geval de enige bestuurder zou overlijden. Bij familiebedrijven kan dit een familielid zijn.

Wat de oprichting van de nv betreft, wijzigt er verder weinig. Hieronder zijn de te doorlopen stappen weergegeven.

Oprichters

Sinds de hervorming van het vennootschapsrecht kan de nv door één oprichter worden opgericht. Het hoeft dus niet meer verplicht om een samenwerkingsverband te gaan.

Benodigd vermogen nv

Terwijl je voor de bv geen minimaal startkapitaal nodig hebt, is dit voor de nv wel nog steeds het geval. Het minimaal vereiste startkapitaal bedraagt hier €61.500,-. Het gaat om een hoog bedrag waardoor de nv voor starters niet altijd de meest toegankelijke optie is. Voor hen is een bv of een eenmanszaak een betere keuze.

Uiteraard zal het benodigde startkapitaal volgen uit het financieel plan waarin je een prognose maakt van de eerste twee jaar. Mogelijks zal een hoger startkapitaal zich dus opdringen. De inbreng kan ook in natura geschieden, maar dan moet een onpartijdige ondernemingsdeskundige een verslag opstellen. Dit verslag moet je aan de notaris bezorgen.

Openen bankrekening nv

Je zal voor jouw vennootschap een rekening moeten openen bij een Belgische financiële instelling. Op deze rekening stort je vervolgens het benodigde startkapitaal. De bank zal jou een bankattest bezorgen. Het bankattest moet je aan de notaris overhandigen.

Opstellen statuten nv

Een nv heeft statuten nodig. Deze statuten bevatten diverse gegevens zoals het doel van de vennootschap, de regels die in de naamloze vennootschap gelden en de bevoegdheden van de verschillende organen. Voor het opstellen van deze statuten doe je beroep op een notaris. Bezorg de notaris ook het bankattest en eventuele andere documenten, zoals het verslag van de bedrijfsrevisor.

Nadat de statuten werden opgesteld, zal de notaris de akte binnen een termijn van 15 dagen naar het registratiekantoor brengen en zal hij de akte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Nadien zal jouw vennootschap in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Dit is de zogenoemde openbaarmaking.

Kruispuntbank der Ondernemingen

Net zoals een bv of een eenmanszaak moet ook een nv zich inschrijven in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit is een database waarin alle Belgische ondernemingen zich bevinden. De inschrijving in de KBO verloopt via het ondernemingsloket. Neem uiteraard alle gegevens van jouw vennootschap mee om een vlotte inschrijving te garanderen.

Aansluiten sociaal verzekeringsfonds

De meeste ondernemingsloketten zijn ook sociale verzekeringsfondsen en zullen op een aansluiting aandringen. Je hebt de vrije keuze bij welk sociaal verzekeringsfonds je de nv aansluit. Wel is zo’n aansluiting verplicht.

Voordelen van een nv

Het oprichten van een nv heeft diverse voordelen te bieden, namelijk:

  • Beperkte aansprakelijkheid vennoten
  • Vrije overdraagbaarheid aandelen
  • Mogelijkheden behouden familiaal karakter
  • Mogelijkheid tot oprichting door één vennoot.

 

Nadelen van een nv

In sommige gevallen is een nv niet de beste keuze. Dan opteer je maar beter voor een variant zoals een BV of een eenmanszaak. De nadelen van een nv zijn hieronder weergegeven:

  • Er is een notariële akte nodig voor de oprichting
  • Hogere oprichtingskosten dan bij een eenmanszaak
  • Hoog minimumkapitaal
  • Complexe besluitvorming
  • Zware boekhoudkundige verplichtingen.

 

Boekhouding nv

Op boekhoudkundig vlak is er tussen een nv en een bv in principe geen verschil. Je moet immers ook een dubbele boekhouding voeren en je kan, in tegenstelling tot bij een eenmanszaak, niet kiezen voor een vereenvoudigde boekhouding.

Bij zo’n dubbele boekhouding worden zowel de inkomende als de uitgaande handelingen geregistreerd. Het bijzondere is echter dat elke boeking een tegenboeking kent. Tegenover een transactie staat immers een vordering. Deze vordering kan later in een betaling uitmonden. En dat maakt de dubbele boekhouding een stuk moeilijker dan wat je van een eenmanszaak gewoon bent.

Daarom doen veel nv’s beroep op een boekhouder. Echter ben je helemaal niet verplicht om je door een boekhouder te laten bijstaan. Zo mag je perfect zelf de boekhouding doen. Dan is het wel belangrijk om te kiezen voor een boekhoudprogramma dat afgestemd is op de specificiteit van de nv. Bovendien kies je maar beter voor een boekhoudprogramma dat een en ander automatiseert en eenvoudiger maakt. Kijk in onze lijst met boekhoudprogramma’s en vind een boekhoudprogramma dat past bij jouw nv.