Wanneer je een onderneming start, ga je langs bij het ondernemingsloket om je onderneming in de KBO te laten registreren. Daarbij dien je niet alleen een aantal basisgegevens op te geven, maar ook de NACEBEL-codes die bij je activiteiten horen. Je houdt dan alvast rekening met de plannen op korte en op lange termijn. Het is belangrijk dat de juiste NACEBEL-codes worden geregistreerd, want anders kan je onder meer in de problemen komen met de verzekeringen of met het innen van facturen. Als de activiteiten na verloop van tijd wijzigen, moet het een en ander worden aangepast. Dat is ook het geval als een activiteit wordt stopgezet. We leggen uit wat het nut van deze NACEBEL-codes is en hoe je het een en ander kan (laten) aanpassen.

Wat zijn NACEBEL-codes?

De NACEBEL-codes vormen de Belgische versie van de Europese NACE-codes. NACE is de afkorting van Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes. Europa legt aan de lidstaten NACE-codes op om bepaalde activiteiten, zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten, onder te verdelen. De Europese lidstaten mogen niet van deze codes afwijken. Wat ze wel mogen doen, is dit verder onderverdelen, op voorwaarde dat de basislijst onaangeroerd blijft. Dat is ook wat België heeft gedaan. Daarom spreken we van de NACEBEL-codes.

Nut van de NACEBEL-codes

De NACEBEL-codes vormen dus de officiële Belgische lijst van activiteitsomschrijvingen, gebaseerd op de officiële Europese lijst. Deze codes zijn voor de overheid heel belangrijk. De RSZ, de ondernemingsloketten en de btw-administratie gebruiken het om bedrijven in sectoren onder te verdelen. Op basis van deze gegevens kan bijvoorbeeld worden bepaald welke bedrijven tijdens sectorgerichte controles worden geviseerd. Ook kunnen bepaalde steunmaatregelen aan specifieke sectoren zijn voorbehouden, waarbij de NACEBEL-codes opnieuw belangrijk zijn.

Verder kunnen de NACEBEL-codes bepalend zijn bij het nagaan welke verplichtingen horen bij de uitgeoefende activiteit en gebruikt men de codes onder meer bij het opstellen van statistieken en begrotingen. Denk bij dit laatste aan het begroten van hoe zwaar een subsidiemaatregel op het budget weegt, rekening houdende met hoeveel bedrijven in een bepaalde sector actief zijn en recht hebben op de subsidie.

Aanpassen van de NACEBEL-codes

Als je activiteiten na verloop van tijd wijzigen, dien je de NACEBEL-codes te actualiseren. Dit kan je niet zelf doen. Hiervoor dien je een beroep te doen op het ondernemingsloket. Het ondernemingsloket brengt hiervoor kosten in rekening. Je kan zelf nagaan welke activiteitencodes bij je onderneming bekend zijn via de toepassing My Enterprise. Daarvoor log je in met je e-id. Bij het doorgeven van nieuwe NACEBEL-codes is het aan te raden om alvast rekening te houden met de toekomstplannen.

Bij een wijziging van de economische activiteiten is het ook nodig om dit bij de btw-administratie te melden. Dit kan het ondernemingsloket (tegen betaling) voor jou doen of je doet het zelf. Ook bij het stopzetten van een activiteit dient dit aan de btw te worden gemeld. Je kan één hoofdactiviteit melden en tot vijf nevenactiviteiten. De hoofdactiviteit is de activiteit die het meeste omzet genereert.