Als zaakvoerder of werknemer kan je een zogenoemd voordeel van alle aard ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om het privégebruik van een telefoonabonnement die door de zaak werd afgesloten. Op zo’n voordeel van alle aard word je dan ook privé belast. Bovendien moet de onderneming het belastbaar voordeel vermelden op de fiscale fiche.

Wat is een voordeel van alle aard?

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat de onderneming of werkgever toekent aan een bedrijfsleider of werknemer. Het gaat hierbij niet om een bezoldiging en niet om een sociaal voordeel, maar fiscaal gezien wordt het wel als een belastbaar beroepsinkomen aanzien. Bij de berekening van de personenbelasting zal men er dus wel rekening mee houden.

Zowel een onderneming als een natuurlijk persoon met personeel in dienst kan een voordeel van alle aard toekennen. Een aantal toegekende voordelen zijn echter wel vrijgesteld en worden niet belast. Denk hierbij aan toegekende maaltijd- of ecocheques.

Voorbeelden van het voordeel van alle aard

Het voordeel van alle aard kan verschillende vormen aannemen. Meestal gaat het om het privégebruik van een bedrijfswagen of een zakelijk internet- of telefonieabonnement. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een onroerend goed waarin men gratis of voordelig mag verblijven of aan een toegekende lening zonder of met beperkte intresten.

Op te stellen documenten

De werkgever of de onderneming moet het voordeel van alle aard vermelden op de relevante fiscale fiches waardoor het wordt opgenomen in de belastbare bezoldigingen:

  • Voor de werknemer: fiche 281.10;
  • Voor de bedrijfsleider: fiche 281.20.

Het belastbaar voordeel van alle aard is bovendien ook onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

Te vermelden bedrag voordeel van alle aard

De werkgever of onderneming moet het bedrag van het voordeel van alle aard bepalen op basis van de raming van de werkelijke waarde. De werkelijke waarde is de waarde die de verkrijger in normale omstandigheden zou betaald hebben om het voordeel te genieten. Indien een werknemer bijvoorbeeld jaarlijks 1 kledingstuk uit de bedrijfscatalogus mag kiezen en de werkgever daarbij een staffelkorting ontvangt, mag de staffelkorting ter bepaling van het voordeel van alle aard niet in rekening worden gebracht.

Vervolgens moet je het verschil bepalen tussen de werkelijke waarde en de betaalde bijdrage. Indien dezelfde werknemer een persoonlijke bijdrage van 20% moet ophoesten bij het bestellen van een kledingstuk, moet deze persoonlijke bijdrage van het belastbaar voordeel van alle aard worden afgetrokken.

In sommige gevallen voorziet de fiscus een forfaitaire raming van het voordeel van alle aard. In dat geval moet er dus geen berekening worden gemaakt. Dit is onder andere het geval voor bedrijfswagens (op basis van cataloguswaarde en een CO2-percentage), leningen toegekend zonder of aan verminderde rentevoet (op basis van de referentierentevoet) of bij een gratis ter beschikking gestelde internetverbinding (forfaitair vastgelegd op €60/jaar).

Boekhoudkundige verwerking voordeel van alle aard

Voor de onderneming maakt de kwalificatie als voordeel van alle aard niet veel uit: de uitgaven worden zoals klassiek verwerkt. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijfsleider een voordeel van alle aard verkrijgt ten gevolge van gratis huisvesting, dan worden de effectief gemaakte kosten dus gewoon onder rekening 6121 Kosten van gebouwen geboekt.