De VDAB is vooral bekend als partner van werkzoekenden, maar is ook nuttig voor werknemers en werkgevers. Daarnaast kunnen werkzoekenden met steun van de VDAB uitgroeien tot kersverse ondernemers. We leggen uit wat de VDAB is, wat de VDAB doet en wat de VDAB voor jou kan betekenen.

Wat is de VDAB?

De VDAB of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is een Vlaamse overheidsdienst. Het doel van deze overheidsdienst is enerzijds het samenbrengen van de vraag en het aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt en anderzijds het verhogen van de competenties van werkzoekenden en werkenden. Een groot deel van het takenpakket van de VDAB bestaat uit het begeleiden van werkzoekenden tijdens hun zoektocht naar passend werk. Sinds de zesde staatshervorming behoort ook de controle en het sanctioneren van werklozen tot het takenpakket van de VDAB. Tevens houdt de VDAB statistieken bij om de overheid te informeren, onder andere omtrent trends op het gebied van tewerkstelling en werkloosheid.

De tegenhangers van de VDAB zijn Forem (Wallonië – arbeidsbemiddeling en beroepsopleidingen), Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Duitstalige Gemeenschap – arbeidsbemiddeling en beroepsopleidingen), Bruxelles Formation (Brussel – beroepsopleidingen) en Actiris (Brussel – arbeidsbemiddeling). De Nederlandse tegenhanger van de VDAB is het UWV WERKbedrijf (UWVWb).

Werkwijze van de VDAB

De VDAB streeft op verschillende manieren de genoemde doelstellingen na. In de eerste plaats informeert de VDAB werkzoekenden omtrent vacatures. Het heeft hiervoor een speciale vacaturebank, de WIS-computer (Werkzoekende Informatie Systeem). Daarbij worden werkzoekenden automatisch en op basis van hun kwalificaties gelinkt aan geschikte vacatures.

Ten tweede traint de VDAB werkzoekenden. Dit gaat van het geven van sollicitatietrainingen tot het aanbieden van complete beroepsopleidingen. Daarbij wordt sterk ingezet op de zogeheten knelpuntberoepen, beroepen waarvoor er op de arbeidsmarkt tekorten bestaan. Het gaat om heel praktijkgerichte opleidingen waarbij er nauw wordt samengewerkt met de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door middel van IBO-trajecten (Individuele Beroepsopleiding).

Verder treedt de VDAB preventief op en tracht het werkloosheid te voorkomen, onder andere door werknemers aan te zetten om opleidingen en bijscholingen te volgen. Hiervoor werkt men soms samen met werkgevers, maar men biedt bijvoorbeeld ook opleidingscheques aan. Werknemers kunnen deze opleidingscheques gebruiken en vrij besteden bij erkende opleidingsinstituten.

Via de VDAB ondernemer worden

Werklozen worden niet alleen aan een job bij een werkgever geholpen, maar kunnen ook met de hulp van de VDAB ondernemer worden. Gedurende zes voorbereidingsmaanden behouden ze zo hun recht op een werkloosheidsuitkering. Daarnaast is het mogelijk om een transitiepremie aan te vragen eenmaal je start in hoofdberoep. De voorwaarde hiervoor is dat je de dag voor de start recht had op een werkloosheidsuitkering en dat je bij de VDAB als werkzoekende was ingeschreven. Ook dien je te slagen voor het pre-starterstraject. Verder werkt de VDAB samen met diverse partners die je helpen om je zaak op te starten.

De VDAB als partner voor Vlaamse werkgevers

De VDAB is niet alleen een belangrijke partner voor werknemers en werkzoekenden, maar ook voor werkgevers. Via de VDAB is het namelijk mogelijk om openstaande vacatures sneller in te vullen. De vacatures zijn gratis op de jobsite van de VDAB te plaatsen. Je kan vacatures ook laten nalezen of je kan in samenspraak met de VDAB zelf de ideale werknemer vormen, bijvoorbeeld door middel van werkplekleren. Ten slotte kan je een beroep doen op de VDAB om nieuwe werknemers te coachen of om bestaande werknemers bij te scholen.