Als je als werkzoekende bij de VDAB bent ingeschreven, is het nog steeds mogelijk om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Er zijn zelfs verschillende manieren waarop je bij deze stap wordt ondersteund. Hieronder lees je meer over de mogelijkheden die je hebt. Het gaat zowel om praktische als financiële steunmaatregelen.

Begeleiding bij het starten als ondernemer

De VDAB werkt samen met verschillende partners die je kunnen helpen bij je ondernemersplannen. De VDAB verwijst je graag door naar deze partners, zoals een coach van UNIZO of van Voka. Ook maakt de VDAB je wegwijs tijdens je zoektocht naar de financiële tegemoetkomingen waarop je mogelijk recht hebt en de trajecten die je daarbij kan volgen. Het is dan ook raadzaam om je ondernemersambities transparant te bespreken. Het is niet omdat je overweegt om ondernemer te worden, dat je je uitkering verliest.

Jumpstarters en starten als zelfstandige

Iedere werkzoekende kan in het Jumpstarters-traject instappen. Hetzelfde geldt voor mensen die momenteel deeltijds werken of die worden bedreigd door een ontslag. Gedurende een periode van twaalf maanden volg je dan een begeleidingstraject, waarbij een ervaren ondernemersadviseur je helpt om je zaak op te starten. Je krijgt ook een rugzakje van 500 euro mee. Dat budget kan je bijvoorbeeld gebruiken om opleidingen te volgen of om extra advies in te winnen.

Vrijstelling van werkloosheidsverplichtingen

Terwijl je opleidingen volgt die je voorbereiden op het uitvoeren van een zelfstandig beroep kan je worden vrijgesteld van diverse werkloosheidsverplichtingen. Je behoudt ook je werkloosheidsuitkeringen. De vrijstelling houdt in dat je niet langer actief beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt en dat je voorgestelde jobs mag weigeren.

Om deze vrijstelling te genieten en het recht op uitkeringen te behouden, gelden er wel een aantal voorwaarden. Zo moet je voldoende uitkeringen hebben gekregen in een referteperiode en moet het gaan om een opleiding van lange duur die hoofdzakelijk overdag plaatsvindt. De opleiding dient minstens 20 uur per week in te nemen en in totaal minstens een volledig schooljaar te behelzen.

De vrijstelling geldt gedurende de volledige duur van de opleiding en ook tijdens de vakantieperiodes, maar is wel beperkt tot een jaar. Pas wanneer je slaagt voor een opleidingsjaar en het volgende jaar voortzet, kan er een verlenging van de vrijstelling worden toegekend.

Wil je een opleiding van korte duur volgen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet? Dan kan dat en dan blijf je ook je werkloosheidsuitkeringen behouden. Het is dan echter zo dat je wel ingeschreven moet blijven als werkzoekende en wel beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt.

Transitiepremie

De transitiepremie is een premie om werkzoekenden te ondersteunen tijdens de opstartfase van hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep. De premie bedraagt in totaal 7800 euro en wordt gespreid over een periode van twee jaar uitbetaald. Op deze pagina lees je meer over de transitiepremie voor zelfstandigen.

Werkzoekende en zelfstandig in bijberoep

Ben je al zelfstandige in bijberoep en verlies je je hoofdberoep? Dan kan je als zelfstandige in bijberoep aan de slag blijven, terwijl je ook je werkloosheidsuitkering ontvangt. De voorwaarde is dat een bijberoep ook daadwerkelijk een bijberoep is. In de praktijk moet je je bijberoep tussen 18 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s morgens uitvoeren. Sommige activiteiten zijn bovendien niet toegestaan, zoals werken in de bouw.