Wat is een SE?

Een SE of Societas Europaea is een Europese vennootschapsvorm die gestoeld is op een Europese verordening die door elke lidstaat in nationale wetgeving is omgezet.

De SE maakt het mogelijk om een grensoverschrijdende vennootschap op te richten door eerst vennootschappen in verschillende Europese landen op te richten (beperkt tot de reikwijdte van de Europese lidstaten), maar wordt in de praktijk veelal gebruikt om bedrijven in verschillende Europese landen tot een enkele vennootschap te laten fusioneren. In België is de SE niet zo bekend, zeker in vergelijking met de nv en de bv. Het is dan ook een vreemde eend in de bijt, wat het daarom nog niet meteen minder interessant maakt.

Een SE oprichten

In de eerste plaats kan de SE het gevolg zijn van een fusie van minimaal twee naamloze vennootschappen in minimaal twee Europese lidstaten. Deze twee (of meer) nv’s samen kunnen ook een holding-SE oprichten, net zoals twee vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die in minimaal twee Europese lidstaten zijn gevestigd. Naast het oprichten van een holding-SE kunnen zij ook een gezamenlijke dochter-SE oprichten.

Vervolgens kan een nv die minimaal twee jaar een dochtervennootschap heeft in een andere lidstaat, ervoor opteren om zich om te zetten tot een SE. Ten slotte kan een bestaande SE een nieuwe SE oprichten in de vorm van een dochtervennootschap.

Laat het vooral duidelijk zijn dat je niet zomaar eventjes bij de notaris aanklopt om een eigen SE op te richten. De SE is dan ook een poging om de wirwar van vennootschappen in Europa te ontknopen en te kiezen voor een enkele overkoepelende SE die aan het recht van de lidstaat waar de statutaire zetel is gelegen, is onderworpen. De SE blijft dan ook vooral het instrument van grote Europese vennootschappen zoals Porsche, Allianz en de Airbus Group.

Benodigd vermogen

Om een SE op te richten is er een minimumkapitaal van 120.000 euro nodig, waarvan minstens 61.500 euro moet volstort zijn.

Voordelen van de SE

Het oprichten van een SE heeft diverse voordelen te bieden, namelijk:

  • Slanke en efficiënte structuur voor vennootschappen die in verschillende Europese landen actief zijn.
  • Eenvoudig verplaatsen statutaire zetel naar ander land zonder de onderneming eerst te ontbinden: mogelijkheid om zelf een Europees attractief fiscaal of juridisch systeem te kiezen.
  • Vrij kiezen tussen een monistische (one-tier bestuur) of dualistische organisatiestructuur (two-tier bestuur met een raad van commissarissen).
  • Administratief eenvoudig winsten uit verschillende lidstaten centraliseren.
  • Positieve invloed op de marktwaardering van bedrijven.

 

Nadelen van de SE

In sommige gevallen is een SE niet meteen de juiste keuze. Dan opteer je beter voor een nationale variant, zoals de bv of de nv.


  • Hoog startkapitaal nodig en hierdoor minder geschikt voor kmo’s.
  • Een overkoepelende aansprakelijkheid voor alle nationale vennootschappen.
  • Juridisch heel ingewikkeld, omdat elk Europees land de achterliggende richtlijn anders heeft uitgewerkt (afwijkende uitvoeringswetten).
  • Vrij onbekende vennootschapsvorm die niet altijd een imagovoordeel oplevert bij nationale zakenpartners.

 

Boekhouding bij de SE

De Europese vennootschap (SE) moet zich schikken naar de regels van het EU-land waar de statutaire zetel is gevestigd. Indien dat in België is, moet de SE dezelfde boekhoudkundige regels respecteren als de Belgische nv. Indien de SE dan weer een verzekeringsonderneming, financiële instelling of kredietinstelling is, zijn de Belgische uitzonderingsregels eveneens van toepassing op de SE.