Sinds 2020 geldt er een nieuw Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Het ging om een drastische wijziging aan het vennootschapsrecht, waarbij er onder meer werd gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. Dit had meteen gevolgen voor nieuwe vennootschappen. Bestaande vennootschappen krijgen nog tot 2024 de tijd om de vennootschap aan de gewijzigde wetgeving aan te passen. Als de vennootschapsvorm niet langer bestaat, moet de vennootschap worden omgevormd. De deadline van 2024 is een uiterste deadline. Als de statuten eerder worden gewijzigd, moet er ook al meteen voor worden gezorgd dat je aan de nieuwe regels voldoet. Naar welke vennootschapsvorm stap je over? Ontdek het hier.

Cvba omvormen naar een cv of naar bv

In het nieuwe vennootschapsrecht is de cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) verdwenen. De nieuwe vennootschapsvorm die hier het dichtste bij aansluit, is de coöperatieve vennootschap (cv). Net als bij de vroegere cvba zijn de aandeelhouders slechts beperkt aansprakelijk. Ook op het gebied van het minimumaantal aandeelhouders (3) is er niks gewijzigd.

Wat wel is gewijzigd, is dat er geen minimumkapitaal meer nodig is. Er wordt echter heel sterk gefocust op het coöperatieve karakter. Dat was iets minder het geval in het vroegere vennootschapsrecht, waardoor de cvba vaak werd gekozen door vrije beroepers in samenwerkingsverbanden. Zij kiezen nu beter niet voor de nieuwe cv, maar wel voor bijvoorbeeld de nieuwe bv.

Bvba omvormen naar een bv

In het nieuwe vennootschapsrecht is er geen plaats meer voor de immer populaire bvba. Ook de afgeleide vormen, zoals de starters-bvba en de ebvba gingen op de schop. De nieuwe bv sluit hier het beste bij aan. Deze nieuwe bv kan standaard worden opgericht door een persoon, waardoor het onderscheid tussen de bvba en de ebvba niet langer nodig is. De nieuwe bv is bovendien ook gemakkelijker op te richten. Vroeger had je al een startkapitaal nodig van minstens 18.550 euro, wat niet per se volledig te volstorten was, maar dat is bij de nieuwe bv niet langer het geval. Het volstaat al om iets passends in te brengen. Dat kan een symbolische euro zijn, maar bijvoorbeeld ook arbeid of goederen.

Cvoa omvormen naar een cv of een vof

Een andere vennootschapsvorm die is gesneuveld, is de cvoa (coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid). De nieuwe cv, die vooral is bedoeld voor coöperatieve doelen, en de vof sluiten hier relatief nauw bij aan. Bij een vof zijn er minstens twee vennoten nodig, bij de cv zijn dat minstens drie aandeelhouders. Er is in beide gevallen geen minimumkapitaal vereist. Bij een cv zijn de aandeelhouders slechts beperkt aansprakelijk, bij de vof zijn de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. Anderzijds is een vof gemakkelijk op te richten via een onderhandse akte, terwijl dat bij een cv een authentieke akte moet zijn.

Comm.VA omvormen naar een nv

Ten slotte is ook de Comm.VA (commanditaire vennootschap op aandelen) verdwenen. In dit geval ­vindt men vooral aansluiting bij de nv, waarbij er dan wordt gewerkt met een enige bestuurder. Zo’n Comm.VA lijkt eigenlijk sterk op de nv.