Een IPT of Individuele Pensioentoezegging wordt al eens vergeleken met de groepsverzekering. In de volksmond wordt het dan ook de groepsverzekering voor zelfstandigen genoemd. In de praktijk is dat niet helemaal de waarheid, want er zijn immers een aantal belangrijke verschillen. Zo kan een IPT gewoon voor één zelfstandige bedrijfsleider worden afgesloten en is er geen verplichte toetreding.

Wat is een IPT (Individuele Pensioentoezegging)?

Een IPT of een Individuele Pensioentoezegging is een levensverzekering die voorziet in een aanvullend pensioen. Het kan hierbij gaan om een tak 21- (gewaarborgd rendement met een eventuele winstdeelname) of een tak 23-verzekering (rendement afhankelijk van de onderliggende fondsen). De gestorte premies blijven steeds verworven, ook wanneer de vennootschap uiteindelijk failliet gaat. Een IPT is fiscaal interessant, maar in de praktijk zie je het best als een aanvulling op een VAPZ of een Sociaal VAPZ.

De IPT is er niet alleen voor (zelfstandige) bedrijfsleiders maar kan ook worden afgesloten voor loontrekkenden. Het biedt immers meer vrijheid dan een groepsverzekering omdat je het aan welbepaalde individuele personeelsleden kan toekennen.

Soms wordt de IPT overigens van extra waarborgen voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de toekenning van een aanvullend kapitaal bij overlijden door ongeval of aan een rente bij arbeidsongeschiktheid.

Fiscaliteit bij een Individuele Pensioentoezegging (IPT)

De vennootschap die de IPT-premies betaalt, mag ze als beroepskost aftrekken. Echter geldt er wel een zogenoemde 80%-beperking: de optelsom van het wettelijk pensioen met het aanvullend bedrijfspensioen mag niet hoger liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde. In het andere geval zijn de betaalde premies deels niet aftrekbaar.

Bij de storting wordt een premietaks van 4,4% ingehouden. Daarbovenop zal de verzekeringsmaatschappij ook een instapkost hanteren die van verzekeraar tot verzekeraar verschilt. Bij het opnemen van het gespaarde kapitaal dien je vervolgens een belasting van 10 tot 20% te betalen (afhankelijk van de leeftijd van opname en de opname bij leven of bij overlijden), exclusief een aanvullende gemeentebelasting, een solidariteitsbijdrage en een Riziv-bijdrage.

Individuele pensioentoezegging (IPT) voor loontrekkenden

Indien je een IPT gebruikt voor loontrekkenden, moet er naast de 80%-beperking ook rekening worden gehouden met een wettelijk opgelegd plafond per werknemer per jaar. Voor inkomstenjaar 2019 gaat het om €2.490,- incl. premietaksen. Eventuele extra gedane stortingen worden dan automatisch beschouwd als een verworpen uitgave.

Voordelen van een IPT

  • De betaalde premies zijn voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar (aftrekbaar in de vennootschapsbelasting);
  • Ruime begrenzing (80%-regeling);
  • Mogelijkheid tot onderschrijven van een backservice;
  • Mogelijkheid tot onderschrijven van extra waarborgen;
  • Mogelijk om aan individuele werknemer toe te kennen.

Nadelen van een IPT

  • Geen aftrekbaarheid in de personenbelasting;
  • Geen invloed op de te betalen sociale zekerheidsbijdragen;
  • Ingewikkelde berekening van de maximaal te storten premie.

Cumuleren met een VAPZ

Het is mogelijk om een IPT te cumuleren met een VAPZ of een Sociaal VAPZ. En dat krijgt dan ook de voorkeur. Zo’n VAPZ levert immers een voordeel op voor zowel de persoonlijke belastingen als voor de te betalen sociale bijdragen. Bij een IPT beperkt het voordeel zich daarentegen tot de fiscaal voordeligere vennootschapsbelasting. Daarom is een VAPZ interessanter. Echter zal de fiscale ruimte van een VAPZ sneller ingenomen zijn, terwijl er binnen de 80%-begrenzing van het IPT wel nog ruimte bestaat voor extra stortingen. In dat geval kan het IPT perfect worden gebruikt om fiscaal voordelig verder te bouwen aan het pensioen.